Nyheter

Avgiftskontroll införs i förskola och fritidshem

Nyheter Alla hushåll som har barn i förskola och fritidshem betalar en barnomsorgsavgift till kommunen. Vilken avgift varje hushåll betalar utgår ifrån den bruttoårsinkomst som hushållet anger till kommunen. Olika hushåll betalar alltså olika summor för att ha sina barn i förskola och fritidshem.

Arkivfoto

För ungefär ett år sedan tog barn- och utbildningsnämnden beslut om att införa avgiftskontroll för förskola och fritidshem i Vaggeryds kommun. Övriga kommuner i GGVV-regionen; Gnosjö, Gislaved och Värnamo hade då redan infört en sådan kontroll.

– Att införa avgiftskontroll är i grund och botten en rättvisefråga, säger utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen Stina Nordström. Att varje hushåll betalar rätt avgift gynnar alla i det långa loppet.

Vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem har informerats om att avgiftskontroll kommer att införas i Vaggeryds kommun via affischer uppsatta på förskolorna och fritidshemmen. Information har även publicerats på Vaggeryd kommuns webbplats.

– Avgiftskontrollen innebär att alla hushåll med barn i förskola och fritidshem kontrolleras mot den taxerade inkomsten som angetts till skatteverket, säger handläggare Marinette Hjelm. Kontrollen sker med förskjutning vilket innebär att det är deklarationsåret 2018 som granskas nu hösten 2020. Nästa år är det inkomståret 2019 och så vidare.

Hushållen anger sin beräknade bruttoårsinkomst – alltså all inkomst som man betalar skatt på. Denna summa delas på 12 och registreras sedan i skolportalen.

– Det är viktigt att den som får förändrade förutsättningar, exempelvis är föräldraledig eller blir arbetslös, uppdaterar sina uppgifter i Skolportalen, säger Marinette Hjelm. Det är också viktigt att tänka på att det är hushållets samlade bruttoårsinkomst som ska anges, alltså det hushåll där barnet är folkbokfört. Bor vårdnadshavarna tillsammans i samma hushåll ska varje vårdnadshavare uppge sin bruttoinkomst. Det som en del missar är att det i praktiken även innebär att två sambos ska uppge sina respektive bruttoårsinkomster i Skolportalen, även om en sambo inte är vårdnadshavare.

Arkivfoto

Hur kommer det här att genomföras rent praktiskt?

– Den till kommunen angivna bruttoårsinkomsten 2018 kommer att kontrolleras mot skatteverkets uppgifter, säger Stina Nordström. Skiljer dessa belopp sig åt kommer den som har angett en för låg inkomst och därmed har betalat för lite i avgift att få ett återkrav. För den som angett en för hög uppgift gäller det omvända – då kommer kommunen att återbetala det som hushållet har betalat för mycket, fortsätter Stina.

– I november och december kommer det att skickas ut fakturor med 30 dagars betalningstid till de som betalat för lite, flikar Marinette Hjelm in. De som har betalat för mycket får ett brev hem där hushållet anger kontonummer för återbetalning av den överskjutande avgiften.

Gränsen för krav och återbetalning är satt till 600 kronor per år. Det innebär att lägre summor än så varken kommer att återbetalas eller krävas in från kommunens sida.

– Vi förväntar oss en hel del frågor som rör avgiftskontrollen, säger Marinette Hjelm. Därför har vi lagt upp vanliga frågor och svar på kommunens webbsida. Finns inte svar på den fråga ett hushåll har så finns det även möjlighet att ställa frågor via webbsidan i ett formulär. Sök på ”Avgiftskontroll” på webbsidan så kommer du rätt direkt, fortsätter Marinette Hjelm.

– Jag vill verkligen understryka det jag sade i början, avslutar Stina Nordström. Att vi inför avgiftskontroll för att det både ska bli rätt och rättvist. I vår första körning har vi sett att ungefär 30 procent av hushållen betalat fel avgift – för mycket eller för lite – vilket visar på att det finns ett behov av en sådan här avgiftskontroll i Vaggeryds kommun.

Taggar

Dela


1 reaktion på Avgiftskontroll införs i förskola och fritidshem

En sak jag inte riktigt förstår och håller med om är att barn som bara är på dagis 15 timmarsveckor kostar lika mycket som barn som är på fulltid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *