Nyheter

Avloppsanläggningar får byggas

Nyheter Ett antal fastighetsägare har fått tillstånd till enskild avloppsanläggning. Besluten överklagades av en annan fastighetsägare, men de har nu avslagits av länsstyrelsen

Miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun beviljade ett antal fastighetsägare i Krängsbergsområdet tillstånd till att inrätta enskild avloppsanläggning. Nämnden menade att uppgifterna i ansökningarna uppfyller de allmänna råd som finns för små avloppsanläggningar för hushuållsspillvatten och kommer inte att vara någon risk för människors hälsa eller miljön.

Besluten överklagades av en närboende som ansåg att avloppsanläggningarnas placering hamnar närmare dennes fastighet än det avstånd som krävs för att uppfylla det skyddsavstånd som angetts av Havs- och vattenmyndigheten. Fastighetsägaren anser bland annat att de enskilda avloppsanläggningarna inte uppfyller det skyddsavstånd som angetts av Havs- och vattenmyndigheten. Det kan påverka möjligheten att bygga nya fastigheter på gränsande markområde.

Länsstyrelsen har beslutat att avslå samtliga överklagande som gjorts av fastighetsägaren och fastställer kommunens beslut om att bevilja tillstånd till de fem fastighetsägare som sökt tillstånd till anläggande av enskild avloppsanläggning. Länsstyrelsen menar att att risken för att begränsningar för den klagandes möjligheter att omdisponera sin skogsmark är av teoretisk art och inte av sådant slag att det ger denne rätt att överklaga besluten vilket innebär att länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *