Nyheter

Avslag för ”hantering av brandfarliga varor”

Avslag för ”hantering av brandfarliga varor”

Nyheter Oljeshejkernas bensinstation i centrala Skillingaryd var uppe i två ärenden vid miljö- och byggnämndens sammanträde.

Det ena fallet har vi redan berättat om, det andra gällde en ansökan om tillstånd ”för hantering av brandfarliga varor”. Det blev avslag – där också.

I början av november inkom företaget med ansökan om tillstånd ”till hantering av brandfarliga varor, komplettering av gällande tillstånd.”

Detta kompletterades den 18 januari med skriftliga synpunkter, men det blev trots det ”tummen ned” i miljö- och byggnämnden som i går kväll avslog ansökan.

Beslutet omfattar fem att-satser:
−  att det bedrivs och har bedrivits tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd på Skruven 8 i Skillingaryd.
−  att det gjorts ändring/ombyggnad till automatstation med mera.
−  att ändring/ombyggnad till automatstation strider mot gällande detaljplan.
−  att bygglov för det utförda inte kommer att kunna beviljas i efterhand.
−  att avslå ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor.

Oljeshejkerna gjorde i juli 2013 en anmälan om ändrad huvudman för anläggningen. Men någon ansökan om nytt tillstånd kom då inte från företaget, trots ”att miljö- och byggförvaltningen har upplyst Oljeshejkerna Johnsson AB om tillståndsplikten”.

I juni förra året beslöt miljö- och byggnämnden att uppmana företaget att lämna en ansökan om bensinförsäljning inom en månad. Den 6 juni kom en sådan ansökan men den återtogs före semestern via e-post. Den 21 augusti i fjol lämnades dock en ansökan in och sedan dess har skriftväxlingen fortsatt under hösten. En nya ansökan lämnades in i november och den 15 december togs ett beslutet i nämnden ”angående olaga åtgärder på fastigheten Skruven 8” där nämnden godkände förvaltningens förslag ”till kommunicering”.

Ingvar Larsson (SD) gick då mot beslutet. Han ansåg att ärendet ska till kommunfullmäktige och reserverade sig mot beslutet.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *