Nyheter

Avslag om förkortad arbetstid för 62-plussare

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige lämnade Vänsterpartiet in ett förslag där man önskar att kommunen ska budgetera medel till ”80-, 90- och 100-modellen”…

Inom vård- och omsorg önskas arbetstidsförkortning för 62 plussare. Arkivbild

I motionen anges den nya reformen av pensionssystem, det vill säga höjningen av åldersgräns för uttag av pensionen. 

”Det finns olika modeller runtom i landet och en av modellerna skulle jag vilka att medarbetarna i just vår kommuns verksamhet skulle kunna arbeta efter. 

En modell som kallas 80, 90, 100 vilket betyder 80 procent arbetstid, 90 procent lön och 100 procent pensionsinbetalning. Denna modell vill vi i en första fas att den framgent ska gälla för kommunens medarbetare från 62 års ålder och då riktat till fysiskt krävande arbetsuppgifter, framför allt inom vård- och omsorg samt barn- och utbildningsförvaltningen. Denna modell ger kommunens arbetare möjligheten att förlänga sitt arbetsliv, orka jobba fram till pensionen och skapar mer tid för både vila och nöje. Många medarbetare anger att orken är det största problemet. Vi i Vänsterpartiet förelår därför att kommunen ska budgetera medel för att studera denna modells möjlighet att påverka våra medarbetares hälsa och effektivitet. Att modellen testas och följs upp efter minst tre år”. 

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns motionen på bordet, där det blev avslag. 

– Vi klarar inte det här i dag, det är en stor kostnad och arbetskraften behövs. Vi var eniga i kommunstyrelsen att avslå motionen, berättar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Som remissinstans har även kommunens personalutskott funnits, där man också föreslår avslag på motionen med hänvisning till att det pågår ett arbete med att se över en ny pensionspolicy för kommunen. 

Motionen ska avgöras av kommunfullmäktiges ledamöter framöver. 

Taggar

Dela


Läs mer

Nej till införande av arbetstidsförkortning för 62+

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *