Nyheter

Avslag till högt altanplank

Nyheter På fastigheten Bofinken vill en altanägare bygga ett plank. Men det blev för dominerande.

– Vi avslår bygglovet. Altanen ligger 70 – 80 centimeter över mark och på detta vill fastighetsägaren bygga ett plank som är två meter. Det blir för dominerande därav ett avslag från vår sida, säger Johnny Wackt (KD) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Det sökta planket kommer att placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns. Om grannar samtycker kan det godkännas, men dessa hade synpunkter på att det blev för nära inpå granntomterna. Tekniska kontoret har inget att lämna i remissvaret men miljö- och byggförvaltningens beredning anser att tvåmetersplanket blir för dominerande och därför bör avslås, vilket nu nämnden gjorde. Fastighetsägaren kan istället plantera häck eller uppföra ett bygglovsfritt staket.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *