Nyheter

Avslår intraprenadmotion för skola

Nyheter En motion från Centerpartiet inkom till kommunfullmäktige i november 2019 att Åkers skola kan vara lämplig för intraprenadform. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt.

Arkivfoto Åkers skola. Det blir avslag på motionen från (C) att driftsformen ska vara intraprenad då ingen medarbetare lämnat in intresseanmälan

Barn- och utbildningsnämnden svarade under mars 2020 på motionen. De föreslog att den avslås då nödvändiga principiella politiska beslut kring intraprenad liksom riktlinjer i form av exempelvis beskrivning av ansvar och befogenheter saknas samt att personalen inte ansökt om att få driva intraprenad i Åker. 

Senare i maj förra året fanns ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord där man valde att motionen skulle återremitteras till kommunledningskontoret ihop med ärendena för utmaningsrätt och intraprenad. 

Kommunledningen i sin tur svarar politikerna att de förelår ett avslag, då driftsformen intraprenad enbart kan föregås av intresseanmälan från medarbetare. 

Under vintern har motionen behandlats igen av kommunstyrelsen och arbetsutskottet. Det blir avslag på motionen. 

– Idén är bra, men motionen är inte skriven så. Driftsformen intraprenad kan enbart föregås av en intresseanmälan från medarbetare, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Motionen får slutligt besked av kommunfullmäktige. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *