Nyheter

Avtalet tecknat för att renovera Fenix 2

Nyheter Under veckan har två nämnder, tekniska och kommunstyrelsens arbetsutskott, arbetat fram ett avtal för att hantera Fenix 2 med lokala byggföretaget Gärahov. Text uppdaterad kl 09.35

Arkivbild Martina Ojala. Avtal är nu uppgjort mellan kommunen och Gärahov

Under tisdagens tekniska nämndmöte fanns Fenix 2 som ett av ärenden och denna punkt justerades direkt. Hos tekniska nämnden godkändes upprättat avtal gällande ”avhjälpande av fel” vid Fenix 2 och lämnades över till kommunstyrelsens arbetsutskott för påseende.

På kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen såg man över avtalet som framtagits av tekniska nämnden. 

– Det känns bra att man kan komma igång. Det var en enig teknisk nämnd som godkände avtalet mellan kommunen och Gärahovs Bygg. Vi har lämnat medel till tekniska nämnden så att de kan hantera det här. Vi ville också att nämnden skulle teckna avtalet men att vi skulle få det redovisat för oss, vilket vi fick under onsdagens sammanträde, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). 

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde, som vi tidigare rapporterat från, beslutades att: ”under förutsättning att tekniska nämnden fattar ett beslut om entreprenadkontrakt med Gärahovs Bygg AB, att ombudgetera 7,8 miljoner kronor till Fenix 2 för att så snabbt som möjligt kunna påbörja arbetet med att avhjälpa skadorna i byggnaden”. I budgetkassan inför året fanns 7,2 miljoner avsatt till tekniska nämndens investeringsbudget för reinvesteringsåtgärder på Fenix 2. Nytt beslut från januarisammanträdet hos kommunstyrelsen är att man utökar kassan med ytterligare 7,8 miljoner kronor till då sammanlagt 15 miljoner kronor för Fenix 2.

Text uppdaterad kl 09.35; Tekniska nämndens ordförande Jerry Karlsson svarar på frågan varför avtal skrivits med Gärahov;

– Avtalet gäller avhjälpande av fel och det är princip omöjligt att gå till något annat byggföretag med detta.  

Taggar

Dela


Läs mer

Förvaltningschefer återinvigde Fenix 2

9 reaktioner på Avtalet tecknat för att renovera Fenix 2

Det ju helt otroligt för våra politiker som sitter i kommunstyrelsen borde avgå för detta är ju helt galet att vi pumpar in mer skattepengar till något som vi redan betalt för – helt otroligt

”Genom avhjälpandet ska varan ska återställas till den kvalitet som från början var avtalad” (paragraf 22 köplagen). Märkligt att konsumenten, Vaggeryds kommuns skattebetalare i detta fall, får betala två gånger för något man avtalat om att få…

”Brist på kompetens” är kanske inte tillräckligt för att få vända sig till en annan entreprenör för avhjälpande av fel. Detta börjar bli pinsamt.

Vem ska betala lokalerna som används under tiden som det har varit utrymt och under byggnationen? Samma fördelning mellan kommunen och Gärahov?

Återigen vill jag uppmana kommunledningen att kalla till ett allmänt möte kring Fenix 2, där medborgarna får ställa frågor, och få svar. Från byggnation till dags dato. Det spekuleras mycket i allt som rör Fenix 2, nu senast ställs frågan varför inte reparationen har handlats upp enligt LOU när kommunen själv står för den största kostnaden?
Medborgardialog uppskattas mycket av kommunledningen men den bör då också arbeta åt båda håll.

När kommer Fenix 3 och vad kommer det att kosta och att underhålla? Om spaden sätts i marken 2050 kanske vi ska börja starta en insamling nu för att få ihop en renoveringsfond.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *