Nyheter

Avtalet uppsagt: Vindkraftspark söker ny ägare

Nyheter I går meddelade Eolus Vind AB att Commerz Real sagt upp aktieöverlåtelseavtalet för vindbruksparken i Boarp i östra delen av kommunen eftersom transaktionen ej uppfyllts. 

Arkivbild

Det var för ett år sedan som vindkraftsbolaget Eolus berättade att tre vindkraftsparker i södra Sverige hade sålts till Commerz Real. De tre parkerna var planerade med en installerad effekt av 68 megawatt. Investeraren, Commerz Real, har nu sagt upp avtalet med Eolus och vindkraftsparken står utan ägare i bland annat Boarp. 

Enligt pressmeddelandet kommer det uppsagda avtalet medföra att Eolus orderstock kommer att minsak med 82,5 miljoner euro och kontrakt för framtida driftavtal kommer att minska med 68 megawatt. Inga intäkter har redovisat i Eolus finansiella rapporter och Eolus kommer att få betala en uppsägningsavgift till investeraren på 200 000 euro. 

Kommunikationschef Johan Hammarqvist på Eolus berättar mer: 

– Ja, vindparken i Vaggeryds kommun är en av tre parker som det gäller. Vi har en ändringsansökan hos Länsstyrelsen som inte är färdigbehandlad. Projektet fortsätter och vår ambition är att hitta ny köpare till parken. Alltså ny kund med start vid en senare tidpunkt när handläggningen hos Länsstyrelsen är klar. Det här var ett paket vi sålde, där tre vindparker ingår i det här paketet. Förutom i Vaggeryds kommun finns parkerna i Ulricehamns- och Falköpings kommuner till försäljning, berättar Johan Hammarqvist. 

Vindkraftsbolaget Eolus kommer således omedelbart att starta om försäljningsprocessen för de tre projekten i Vaggeryd, Falköping och Ulricehamns kommun. 

Fotnot; Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en total effekt om 1 414 megawatt.

Taggar

Dela


14 reaktioner på Avtalet uppsagt: Vindkraftspark söker ny ägare

Det var en gång…
Någon ville bygga vindkraftverk men fick inte
Det fanns en uggla som (någon sett?)
Den är mer fredad än en människa
Lite märkligt

Kallekillen vi exporterar nästan två kärnkraftverk utomlands. Sverige har inte elbrist, men andra länder har det i Europa. Det finns en europeisk el börs där el köps och säljs, när priserna är höga utomlands så väljer många elleverantörer i Sverige att sälja elen utomlands. Vilket drar med sig att elpriserna i Sverige stiger för att vi inte längre har el i överflöd.

Det är när priserna är tillräckligt höga på elbörsen som Karlshamn startar upp för att sälja och tjäna pengar på elen dom exporterar. Ägaren startar inte upp Karlshamn för att vi har elbrist.

Henrik, om du tror att överskottet som exporteras komme att vara till hjälp när effekten tryter, så kommer du att bli förvånad. Det är ingen slump att Svenska kraftnät tvingats begränsa överföringarna i snitten SE 2/3 och 3/4 även fast likströmskabeln är i drift.

Det är bara att vänta och se vad som händer i SE 3/4 när effekt behovet ökar.

Själv bor jag i Norrland och är livrädd för att någon skall komma på idén att ändra på nuvarande elområdesindelning. Lider dock med människorna i SE 3/4.

Hm…men hur ska vi få el då när all kärnkraft avvecklas….importera kolkraft? Rimligen får alla kommuner bjuda till gällande vindkraft och solcellsparler. Varför inte bygga ut våra älvar norröver?

Just det Kalle, vad gör vi ?
Skall vi ta och kika lite på Sveriges elproduktion nån gång perioden december till februari.

Kolla upp vilka kraftslag som ger vad när det verkligen krävs mycket energi och en jämn energiproduktion .

Co2 utsläppen per producerad KWh och kraftslag vet vi ju redan.

Kanske kan vi sedan dra en slutsats om vad våra politiker som de facto är de som bestämmer
håller på med.
Vet de verkligen vad de gör ?

//Ken Frick

666 vindkraftverk som kräver 74 000 betongbilar för att kunna gjuta fundamenten.
Fundament som innehåller 1000-tals mil med armeringsjärn. Kommer att finnas i naturen i många år som ett monument över kommunpolitiker.

Miljöpartiet går bakom ryggen på elkonsumenterna när man påstår att en utbyggnad av vindkraften skulle sänka elpriserna. Sanningen är att att ingen vindkraftsel stannar kvar i Sverige utan all el exporteras. Eftersom vi är sammanlänkade med Nordpool får svenska elkonsumenter betala det pris som sätts på den el som exporteras. All svensk vindkraft finansierades av utländska riskkapitalbolag som naturligtvis gynnas av ett högt elpris. Om svensk vindkraft finansierades av svenskt kapital och stannade i Sverige skulle elpriset hållas på låg nivå. Då skulle jag stödja vindkraften om den lokaliserades inom lämpliga områden.

Kommun efter kommun använder sitt veto och säger nej till vindkraft. De har sett vad dessa industrier gör mot sina invånare, hur naturen skövlas och förstörs, hur osämjan sprider sig och attraktionskraften försvinner. Politiker i stora delar av landet har fått en större förståelse för alla de negativa konsekvenser vindkraften för med sig och hur lite det faktiskt tillför. För vad hade faktiskt denna vindindustrin tillfört vaggeryds kommun? 4 vindkraftsverk ägda av ett tyskt riskkapitalbolag där elen var såld utomlands. Jag kan inte se några fördelar alls!

Våra politiker kanske ska bedömma detta utanför bara ”markanvändning” och se det ur andra viktiga perspektiv också?

I slutänden handlar allt detta om ett företag som vill tjäna pengar och som 40 timmar i veckan gör allt de kan med hjälp av jurister och ordvrängeri för att få så mycket betalt som möjligt. I andra änden står vi landsbygdsbor och gör allt vi kan för att kunna behålla våra hem och vår natur orörd.
I mitten står ni, våra folkvalda. Och det är en skam att ni med en majoritet röstade bort kommunens invånare!

Tänk om Hultfredspolitikerna hade fått bestämma i Vaggeryds kommun också. De lyssnar ju på sina kommuninvånare.
Nu får vi verkligen hoppas att politikerna i Vaggeryds kommun visar lite stake och sätter stopp för den här farsen. Ni ser väl ändå åt vilket håll det barkar?
Kommunalt veto nu!

Det är dags att Vaggeryds kommun reviderar sin vindbruksplan. Den är inte anpassad till dagens vindkraftsverk som har en höjd på 250-270 meter. Dessa stålmonster kommer att förändra landskapsbilden och förstöra kommuninvånarnas livsmiljö. Naturen kommer aldrig att kunna återställas. Är det detta vi skall lämna efter oss till kommande generationer? Ansvaret vilar tungt på våra kommunpolitiker. Deras uppgift är att värna
kommuninvånarnas intressen, inte utländska investmentbolag. Det är inte Vaggeryds kommun som skall ta ansvar för regeringens misslyckade miljöpolitik. All vindkraftsel som produceras exporteras till kontinenten samtidigt som vi kör det oljeeldade kraftvärmeverket i Karlshamn för fullt. Förklara detta den som kan. Ett typexempel på den vansinniga miljöpolitik som Miljöpartiet för. Förhoppningsvis kommer detta partiet att få lämna riksdagen efter nästa val. Nu hade vi behövt de två nedlagda reaktorerna vid Ringhals. Man skjuter hela tiden sossarna framför sig som
jamsar med för att få behålla makten.

Kul att se att vindkraftsparkerna skulle säljas till utländskt riskkapitalbolag. Bygg här och sälj elen utomlands. Där ser man hur mycket Eolus vill ta ansvar för svensk klimatförändring. Men det ser säkert fint ut på pappret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *