Nyheter

Avvaktar med besked om 50 lägenheter

Nyheter I väntan på att detaljplanen Östra strand i Vaggeryd ska bli klar håller kommunen exploatören varm. – Just nu är det lite tidigt att lämna ett okej, säger Gert Jonsson (M).

Östra strand kan se ut så här när detaljplanen vunnit laga kraft

Exploatören APP har lämnat in förfrågan på området och önskat få en markanvisning gällande 50 lägenheter, med kooperativ hyresrätt, vid Östra strand i Vaggeryd. Detaljplanen är dock inte klar och tjänstemännen tyckte att gällande riktlinjer ska följas och att markanvisning ska ske ut mot hela marknaden när detaljplanen vunnit laga kraft. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott för någon vecka sedan avstod de flesta partierna med att tycka till och lämnade då över funderingen till kommunstyrelsen. 

Gert Jonsson (M):
– Det är fantastiskt roligt i ett sådant här skede men vi är lite tidigare i processen. Vi håller intressenten varm så länge och det gör vi med att ha dialog och kontakt, men just nu är det lite tidigt att lämna ett okej, menar Gert Jonsson (M). 

Ulf Abrahamsson (C) flikar in att detaljplanen måste vara klar först innan kommunen går vidare. 

– Vi är inte framme riktigt än, men vår tanke är att följa ”bo i skogen”-temat där en arkitekttävling utsåg ett vinnande koncept för området, säger Kenth Williamsson (S). 

Själva detaljplanen för Östra strand är just nu på väg till granskning, där både planbesked och samråd varit, så framåt hösten förväntas detaljplanen vunnit laga kraft. Anledningen till att detaljplanearbetet dragit ut i år anges vara arkeologiska undersökningar. 

Taggar

Dela


2 reaktioner på Avvaktar med besked om 50 lägenheter

Men herregud. Sluta att bygga nya lägenheter och hus. Fixa till och bygg nya skolor i stället!

Se då till att ni sköter allt runtomkring. Nu är det undermåliga tillfälliga lösningar när det gäller samhällsservice. Det skryts om en tillväxtkommun, men skolorna är undermåliga, kommunala kulturskolan får husera i ett hus som ska rivas, utan lösning framåt och förskoleköerna växer. Trafiksituationen är på sina håll nästintill bisarr och blir värre ju mer samhället växer. Hårt trafikerad 50-väg intill cykelbana som används av barnen på väg till skolan. Det går inte att bara locka folk utan att satsa på utbildning och samhällsservice samtidigt. Det är helt enkelt inte hållbart om folk ska bo kvar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *