Nyheter

Barn för sent behandlad

Nyheter Ett barn som sökte vård för smärta och haltande gång fick röntgenundersökning först fem månader efter sin första kontakt med vården.

Diagnosen fördröjdes på grund av brister i kommunikationen mellan läkare och sjukgymnast. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller ett barn som sökte på grund av smärta och haltande gång. Patienten besökte en vårdcentral vid upprepade tillfällen under perioden mars till september 2021. Brister i kommunikationen mellan läkare och sjukgymnast bidrog till att patienten remitterades för röntgenundersökning först i september.

Röntgen visade att patienten hade glidning i höftleden och operation utfördes akut. Glidning i höftled är en ovanlig men viktig diagnos som bör övervägas vid hälta hos barn. Patienten har genomgått ytterligare en operation och lång rehabilitering. Barnet besväras fortfarande av hälta och svaghet i benet.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Ivo,  Inspektionen för vård och omsorg.

 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *