Nyheter

Behåll vår skola!

Nyheter Första rundan vid medborgardialogen i Klevshult handlade om skolan… Del 2

Hållbarhetstrateg Madeleine Larsson plockar fram kritor till barnen

Politikerna undrar om skolan och förskola fungerar bra? Jenny Larsen (KD) var på plats för att kunna svara på frågor och hon började informera;

– Tanken är att det ska vara F – 3 skola här i Klevshult, då man bland annat idag börjar läsa språk i årskurs sex. Exakt när det blir vet vi inte, vi måste få plats med barnen också i Skillingaryd. Här finns också en konkurrens då en del av Klevshultsbarnen går i Tofteryd. säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Synpunkterna som kom fram från föräldrarna var att; Två F – 3 skolor gör att klasserna blir så små, den storlek på klasserna som är idag gör att man alltid har en kompis i skolan. Nu är dom 12 – 15 i varje årskull och det är bra. Risken är att man väljer andra skolor när det är så få elever i kommunala skolan. Vi vill ha samma upptagningsområde som tidigare, då det är många som bor i närheten av skolan. Hur kommer det se ut om fem år, när man står med två skolor och inte tillräckligt med barn? Man kanske ser att det är enkelt att lägga ner en landsbygdsskola.

– När man flyttar fritids så kan det bli diskussioner då det blir extra pendlingstid. Om man tänker på barnen i de här åldrarna att man har kompisar. Vi halverar årskullen, men det är ett sätt att behålla både skolorna i Klevshult och Åker. Landsbygden ska växa. Åker är väldigt måna om sin skola också, säger Jenny Larsen (KD).

Full fart på ritandet. Här skulle barnen rita vad de vill ha i Klevshult

– Så länge det finns underlag så tycker jag det borde vara kvar. Jag vill ha kvar både förskolan och skolan här. Att många barn går i Tofteryd beror på att vi har närmare än vad Åkerborna har, säger en mamma.

– Läggs skolan ner så flyttar vi! utropar någon.

– Vi ska bevara skolorna och utveckla skolorna. Om vi utvecklar skolan finns det ingen anledning att söka sig till Tofthagaskolan. Att utveckla skolan är viktigt för oss, det gäller både i Åker och Klevshult, säger Atcha Adinda (L).

Någon förälder kommenterar att det är fullt på Tofthagaskolan. Och det blir inte attraktivt att få hit personal med så få elever. 

– Det är svårt att hitta vikarie till förskolan. Vi går på knäna och det blir ingen kvalité. När det blir minskade klasser, så blir det också minskad personal. Man behöver faktiskt vara fler på en liten skola. Vi blir mer sårbara på en mindre skola, säger en mamma.

– Gör annonserna mer inbjudande och roligt. Vi har skogen som närmaste granne och vi är alltid där, säger förskolläraren som menar att dörrarna är öppna mellan skolan, förskolan och fritids, det tycker jag att vi ska lyfta att det är så fantastiskt bra att jobba på en liten skola. 

Klevshults skola

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *