Nyheter

Beslutet: Förbud att hantera avfall annat än skrot och trä

Nyheter Under en längre tid har miljö- och byggnämnden haft verksamheten Smålands Metall och Återvinnings verksamhet i Hagshult under uppsikt. Nu är juridiken på plats och nämnden beslutade om förbud mot de som verksamheten inte har tillstånd till att hantera… 

Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden: 

– Vi tog nytt beslut på senaste nämndmötet och nu ska det innehålla all juridik som gör ett förbud mot det som de hanterar som de inte har tillstånd till. Sist fick vi backa då delgivningskvittot inte kunde bevisas att det hämtats ut av rätt person. 

– Förbud att hantera annat avtal än vad som finns tillstånd till träder i kraft med en gång. Vi har tillsyn på verksamheten och varje gång verksamheten överträder beslutet, blir det ett vite på 80 000 kronor per tillfälle. 

Verksamheten Smålands Metall & Återvinning AB har ett gällande beslut från 2012 där de godkänts för hantering av skrot och träavfall. 

Verksamheten har sedan dess hanterat annat avfall än vad som står i gällande beslut, vilket uppdagats vid inspektioner på verksamheten under 2016. Då noterades bland annat plast och brännbart avfall inom verksamheten. 

En anmälan om ny miljöfarlig verksamhet inkom från verksamheten under 2017, där ytterligare avfallsslag än skrot och träavfall planerades att hanteras. Miljö- och byggnämnden krävde in kompletteringar vid flera tillfällen men anmälan blev aldrig komplett. 

Trots inkomplett anmälan drev Smålands Metall & Återvinning AB verksamheten vidare med ytterligare avfallsslag utan godkännande och nytt beslut från miljö- och byggnämnden. Detta leder till att miljö- och byggnämnden beslutade om förbud förenat med vite under 2020. 

Efter detta har flera överträdelser mot förbundet noterats och vite har utdömts i början på 2020 och ingen kompletterande till ansökan har gjorts trots flera påstötningar från kommunen. 

I juli 2021 gjordes en inspektion på platsen i samband med en brand. Då fanns bland annat plast-, bygg och rivningsavfall på platsen trots att det inte ryms inom gällande beslut för verksamheten. 

Förra året blev Länsstyrelsen inkopplad i verksamheten då man ansökte om solcellspark, vilket förbjöds då verksamheten först måste ha samråd med och få godkännande från kommunens milö- och byggnämnd. Detta gjordes med hänvisning till att det finns en pågående miljöfarlig verksamhet på fastigheten samt att det tidigare funnits en minkfarm på plats. 

I april i år uppstod en brand i ett arbetsfordon inom verksamheten. Då noterades stora mängder av avfall av det som verksamheten inte får hantera.

Taggar

Dela


1 reaktion på Beslutet: Förbud att hantera avfall annat än skrot och trä

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *