Nyheter

Beslutet har inte diskuterats

Nyheter Ett öppet hus blir inte automatiskt en mötesplats! Läs här PRO och SPF;s insändare om Jupiter.

Arkivfoto från september 2017. Matsalen på Jupiter

Det är med häpnad vi läser om stängningen av matsalen på Jupiter, en samlingsplats inte bara för de boende utan också för pensionärer i samhället. Ett beslut som varken presenterats eller diskuterats på kommunens pensionärsråd, KPR.

Ålderdomen innebär en ökad risk för ohälsa och isolering och att då stänga ner en av de få naturliga mötesplatser som finns i Skillingaryd är både ogenomtänkt och tecken på ett kortsiktigt ekonomiskt handlande.

Vi förstår inte heller hur arbetsmiljön blir bättre genom att flytta ut äldresamordnaren från byggnaden samtidigt som huset är öppet för obehöriga fram till klockan 16.00 varje dag.

Vi ser med bestörtning på hur kommunen utan förvarning eller diskussion hanterar frågor som rör de äldre i vårt samhälle.

Att stänga matsalen, flytta ut äldresamordnaren och lämna huset utan tillsyn – kunde inte detta vänta tills nya lokaler står färdiga?

Monika Andersson                Lennart Fritz
ordförande i PRO                  ordförande i SPF

Taggar

7 reaktioner på Beslutet har inte diskuterats

Sorgligt när pengar byts mot de äldres trygghet och gemenskap!
Tyvärr upprepas en dålig information i Socialnämnden och beredning, det är inte mer 6 mån. sedan Äldreboendet Gullvivan stängdes.
Motiveringen var ganska lika nämligen ett obefintligt underhåll av lokaler som legitimerade stängning så snabbt att information inte hinner fram till kunderna (betalande hyresgäster och matgäster)

Jag anser att en arbetsmiljö och anställdas trygghet är minst lika värt som allting annat i vår kommun. Bra gjort av kommunen att reagera och agera i detta läget! Vad gäller Gullvivans nedläggning så vore det roligt med en återkoppling från dem som var så negativa kring detta för att se om det blev så katastrofalt som en del ansåg att det var. Aftonbladet kanske skulle kunna göra en ny löpsedel….

Ponera att kommunen inte reagerat i detta Jupiterärende och någon av våra äldre medborgare skulle råka illa ut på grund av otrygga förhållanden. Gissar friskt att kommunen hade istället fått sig en känga för att de INTE reagerat i tid.
Att förtydliga så är det inte så att folk har blivit satta på gatan.. Socialnämnden har varit tydliga med att matlådor fixas alternativt äta på Sörgården.

Bra jobbat!

Stängningen av matserveringen på Jupiter görs helt och hållet av ekonomiska skäl. Som ledamot i nämnden har jag inte hört talas om några brister i arbetsmiljön förrän de betraktades som akuta och tjänstemännens beslut om att stänga redan var fattat och verkställt.

Självklart är bristerna på riktigt och ska åtgärdas. Men istället för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete valde man att låsa dörren. Det beror på att socialförvaltningen inte har råd att bedriva verksamheten med de budgetförutsättningar som femklövern har gett oss.

Vi Socialdemokrater är i mot stängningen av matserveringen på Jupiter dock måste arbetsmiljöbristerna åtgärdas. Arbetsmiljöskälen är dock endast temporära. Ser att du är i mot detta (Göran Lemke) men det är ju ni som tänker genomför detta precis som ni stängde Gullvivan. Hur tänker du om detta?

Nu blir jag förvånad!! Va det Lemke som genomförde nedläggningen av Gullvivan och sen skapade Lisa Lemke stora rubriker i media med en negativ klang kring detta! Hur hänger detta ihop?? Förklaring tack!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *