Nyheter

Bidrag till Hooks IF klubbstuga godkändes

Nyheter En enig kommunstyrelse lämnade ett positivt besked till Hooks IF som får 910 000 kronor i driftsbidrag till ny klubbstuga

Klubbstugan ska rivas. Kommunen går in med 910 000 kronor.

I maj skickade Hooks IF in ansökan om ekonomiskt stöd för nybyggnation av klubbstuga som nu har behandlats i kommunstyrelsen.

I ansökan finns att läsa att nuvarande klubbstuga har 50 år ”på nacken”, är kraftigt angripen av mögel och utgör en direkt hälsofara för medlemmarna. Klubbstugan är en central funktion i föreningens verksamhet där drygt 400 medlemmar är engagerade i fotbollsverksamheten, allt från fotbollskola till A-lagsverksamhet. En aktiv gymnastiksektion finns med verksamhet från barngympa till mer avancerad träning. Klubbstugan används även till målgång i de tipspromenader som damsektionen driver, där det då också serveras fika. Anläggningen vid Lindevallen är även nyttjad av skolan i Hok samt Hjortsjöskolan som varje år har en aktivitetsdag för avgångsklasserna.

Förutom mögelsituationen är klubbstugan föråldrad ur arbetsmiljösynpunkt och det finns anledning att modernisera även tillgängligheten för alla grupper i samhället. Nuvarande klubbstuga är omöjlig att renovera, allt måste riva allt och börja om på helt ny kula från ny grund till färdig stuga.

Det är angeläget om ett snabbt och positivt besked från kommunen då ambitionen är att komma igång efter fotbollssäsongens avslut. Kostnaden för hela projektet beräknas uppgå till 2,2 miljoner kronor och vi kommer naturligtvis ta vår del av kostnaden, dels rent ekonomiskt men inte minst genom arbetsinsatser från våra medlemmar. Vi avser också att söka pengar från övriga fonder, förbund och stiftelser.

Kultur- och fritidsnämnden fick ansökan på sitt bord men överlät till kommunstyrelsen då pengarna inte rymmer inom nämndens totala budget.

I kommunstyrelsens arbetsutskott fanns summan 710 000 kronor som förslag från kommunledningen men arbetsutskottet och nu även kommunstyrelsen beslutade att tillsätta 910 000 kronor till Hooks IF.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *