Nyheter

Bidragsansökan fick inget svar

Nyheter Skilllingaryds FK sökte ett extra bidrag för tilläggsarbete när elljuset på Grönelund ska bytas

Arkivbild

Som vi tidigare har berättat har kultur- och fritidsnämnden beviljat 900 000 kronor för att investera i ny belysning på elljusspåret vid Grönelund. Och häromdagen skrev vi om att arbetet nu har inletts.

Inför detta arbete har Skillingaryds FK skickat in en ansökan om extra anslag för det tilläggsarbetet som det innebär med ett arbete med att ett tiotal belysningspunkter byts ut på övrig mark runt Friluftsgården Grönelund, mark som inte tillhör elljusspåret och som belyser övrig mark runt Friluftsgården. De har ansökt om 40 000:- i tilläggsanslag.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslog att nämnden skulle avslå ansökan med hänvisning till att detta tilläggsarbete inte fanns med i det inhandlade uppdraget som omfattar de 900 000 kronor som tidigare har anslagits.

Nämnden diskuterade frågan och beslutade efter att ha diskuterat frågan ingående att återremittera ärendet för beslut på nästa sammanträde.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *