Nyheter

Bildextra: Rekordintresse för lägerkväll

Nyheter Det blev närmast ett rekordantal deltagare – totalt 56 – när museichefen Sven Engkvist berättade om byggnaderna på Västra Lägret i Skillingaryd.

Foto: Per Bunnstad

Samling vid Miliseum  [1/14]

Intresserade  [2/14]

Sven Engkvist berättade om byggnaderna i bakgrunden med flera  [3/14]

Mitt i parken invid Oscarsstenen  [4/14]

Utanför expeditionen  [5/14]

Många lyssnade  [6/14]

Mot Lägerhyddan  [7/14]

Sven stannade vid det som kalaldes Slättakanten  [8/14]

Härlig kväll  [9/14]

Besök vid Lillemo  [10/14]

Sven Engkvist berättade om soldattorpet  [11/14]

Meratt se  [12/14]

Sven Engkvist berättade om en del av byggnaderna som ligger åt söder  [13/14]

Vid lägergatan  [14/14]

Det var SMF, Skillingaryds Militärhistoriska Förening, som hade lägerkväll för att bese och få veta mer om byggnaderna. Ordförande Vincent Persson välkomnade och sedan var det Sven Engkvist, till vardags chef för Miliseum, som tog till orda. Under en rundvandring gav han målande beskrivningar om framför allt byggnadernas tillkomst och vad de använts till. Han berörde även byggnader som på ett eller annat sätt försvunnit från det kanske mest bevarade militära lägret i Sverige.


Sammanlagt finns närmare 40 kvarvarande byggnader av stort kulturhistoriskt värde på Västra Lägret. Kring tio har flyttats, rivits eller förstörts vid bränder. Västra Lägret är den del av de militära byggnaderna som ligger väster om E4. De som är öster om E4 kallas Östra Lägret och de tillkom i samband med  att skjutfältet anlades 1898.

Från första början fanns inga fasta byggnader vid militära samlingar i Skillingaryd. Det var tält som gällde men de högre befälen kunde med tiden ges möjlighet att hyra in sig hos ortsbefolkningen.

1837 eller kanske något år före uppfördes vid nuvarande torget i Skillingaryd en officersbyggnad som inrymde regementsexpedition. Ett hus i närheten användes som sjukstuga. 1853 flyttades den stora byggnaden till lägret och har allt sedan dess varit officerspaviljong, i dagligt tal Mässen. Den anses av många vara den förnämsta byggnaden på hela lägret.


Nästan alla byggnader är kulturminnesmärkta och det betyder att de vårdas med omsorg.

Utöver byggnader berörde Sven Engkvist även exempelvis olika minnesmärken som Oscarsstenen. Han talade även om renovering med mera för vissa byggnader.

Man kan läsa mer om Skillingaryds Läger som helhet på denna länk.

Mässen i bakgrunden var en av de byggnader som Sven Engkvist berättade om.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *