Nyheter

Bilist smet från viltolycka

Nyheter Under morgonen inträffade en smitningsolycka vid Hooks herrgård.

Vid 08.30-tiden under fredagsmorgonen påträffade en bilist ett påkört rådjur vid mittremsan på vägen utanför Hooks herrgård. Bilisten kontaktade polisen och gjorde en anmälan om smitningsolycka.

– Har du varit med om en olycka med älg, hjort, rådjur eller de djur som ingår i statens vilt, kontakta polisen. Det är ett brott att inte anmäla en olycka. Vi går in i mörkare tider nu och då gäller det att minimera olycksrisken. Anpassa hastigheten efter väglaget och håll avstånd till framförvarande bil, säger polisens presstalesperson Johnny Gustavsson.

Så här gör du om du kolliderar med vilt

Enligt 26:e paragrafen i jaktlagen och den 40:e paragrafen i jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Det vilt som du har kolliderat med kan antingen ligga dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat vilt ska omhändertas.

– Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.

– Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.

– Ring 112 och anmäl olyckan.

— Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.

– Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.

– Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.

– Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.

– Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.

– Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.

– Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra

Vid anmälan till polisen ska du förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om:

– Olycksplatsen – vägnummer, ort, kännemärke.

– Hur olycksplatsen är markerad – markeringsremsa, plastkasse etc.

– Viltslag – rådjur, älg, vildsvin…….

– Viltets flyktväg – i vilken riktning djuret försvann.

– Detaljerad väg-/platsbeskrivning för olyckan, gärna en GPS-position eller om det är möjligt, nollställ bilens trippmätare och kör till en plats där du känner igen dig (exv. vägkorsning, kyrka, rastplats) och läs av trippmätaren. Det förekommer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen är felaktig vilket ofta leder till att ett skadat djur ligger länge och plågas.

– Ett bra sätt att veta var man befinner sig är att läsa av koordinaterna i SOS 112-appen.

För de människor som arbetar med eftersök av trafikskadat vilt är dina uppgifter som trafikant mycket viktiga för att ett bra eftersök ska kunna genomföras och ett svårt skadat djur ska slippa ett långt lidande.

Vid kollision med övriga viltslag, utöver de ovan nämnda, gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan, men som tidigare nämnts tänk alltid på din egen säkerhet.

Källa: Nationella Viltolycksrådet

Taggar

Dela


3 reaktioner på Bilist smet från viltolycka

En fråga till någon som kanske vet – hur gör man om man råkar köra på och skada ett vildsvin? Är man tvungen att gå ut och markera plats samt upp med varningstrianglar och dylikt vid skadeplatsen?

Enligt rykten kan dessa djur vara ganska farliga, speciellt om de är skadade?

Det kan vara olämpligt att gå ur bilen och märka ut platsen vid olycka med vildsvin. Ett tips kan vara att nollställa bilens trippmätare och köra några hundra meter framåt och där märka ut, sen meddela polisen detta som meddelar eftersöksjägare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *