Nyheter

Biskopen: Ställ inte in gudstjänster – fira fler

Nyheter Biskop Fredrik Modéus skriver brev till stiftets kyrkoherdar och uppmanar, med anledning av förbudet mot sammankomster för fler än 50 personer, till fler gudstjänster.

Fredrik Modéus. Arkivbild

Detta gör han för att alla som vill ska kunna fira gudstjänst – bara inte samtidigt. Även digitala andakter, telefonandakter och andra kreativa lösningar uppmuntras Ställ inte in – ställ om, är det tydliga budskapet.

Brevet i sin helhet:

Kära kyrkoherdar,

Dagens regeringsbeslut som förbjuder allmänna sammankomster med fler än 50 personer påverkar naturligtvis många församlingars gudstjänstliv. Regeringens och Folkhälsomyndighetens tydliga budskap vid dagens presskonferens var att situationen nu kräver stora insatser från oss alla. Jag vill be dig som kyrkoherde att skyndsamt skicka detta brev vidare till anställda och förtroendevalda.

För gudstjänstlivet i Växjö stifts församlingar betyder regeringens beslut att från och med söndagen den 29 mars är antalet gudstjänstdeltagare per gudstjänst begränsat till maximalt 50 personer. Antalet inkluderar präst, vaktmästare, musiker, kyrkvärd, kör etc. och ordningen gäller till dess regeringen förändrar regelverket.

I kyrkor där 50 personer endast ryms om gudstjänst- firarna sitter tätt samman minskas det maximala antalet gudstjänstdeltagare till det antalet personer som kyrkoherden beslutar. En utgångspunkt kan vara att gudstjänstdeltagarna ska ha möjlighet att sitta med 1–2 meters avstånd till varandra.

Jag vill uppmuntra dig som är kyrkoherde i en församling där en eller flera kyrkor brukar samla över 50 gudstjänstdeltagare att ställa om så att ni i aktuella kyrkor firar flera smågudstjänster i stället för en stor. Det är naturligtvis en pedagogisk utmaning att få människor att komma på ett annat klockslag än det vanliga, men det är en bättre ordning än att människor ska hindras från att fira gudstjänst. Var också flexibla så att ni, om behov uppstår, kan fira extra gudstjänster direkt efter ordinarie.

Gudstjänst. Arkivbild

Denna rekommendation är som ni förstår exceptionell. Vi är fortfarande bara i början av smitt- spridningen och stora uppoffringar krävs och kommer att fortsätta att krävas av oss. Guds- tjänsten är själva livsnerven för oss som kristna. Det är min absoluta åsikt att gudstjänst ska fortsätta att firas så länge det är möjligt för människor att samlas. Kyrkans klockor ska ringa, guds- tjänst ska firas och kyrkor ska hållas öppna och tillgängliga för människors enskilda bön och andakt på tider då gudstjänst inte firas.

De flesta kyrkor samlar färre gudstjänstfirare än normalt. Många ”trotjänare” stannar hemma då de tillhör en riskgrupp.

Låt inte kontakten med människorna upphör bara för att de är för- hindrade att komma till gudstjänsten, intensifiera kontakten istället.

Ring och hör efter hur de mår, erbjud hjälp med till exempel matinköp. Kanske kan ni fira en enkel ”telefonandakt” med bön och välsignelse? Tillgängliggör församlingens gudstjänster digitalt. Dela predikan med de som inte kan komma.

Kyrkans uppdrag är att förkunna evangeliet om Kristus även i tider då vi behöver göra det på nya sätt. Vi behöver fortsätta att be för världen, samhället och människorna. Vi behöver fortsätta att be för sjukvårdspersonal, beslutsfattare och sjuka. Vi behöver fortsätta att be för utsatta, svaga och döende.

Fredrik Modus, biskop i Växjö stift

Taggar

Dela


4 reaktioner på Biskopen: Ställ inte in gudstjänster – fira fler

Skillingarydsbo. Det kan vi kanske tycka, men enligt det officiella ”prioriteringsdokumentet” får man inte ta sådana hänsyn.

Uppenbarligen fattas det folk i himlen, eftersom biskopen verkar ha bråttom att fylla på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *