Nyheter

Vill flytta Bissefällarns utställning

Nyheter Hembygdsrådet har tagit del av kultur- och fritidsnämndens tankar och förslag om Gunnar Svensson, Hembygdsrådet vill se Bissefällarns utställning på en plats men inte där nämnden föreslår.

Så här skriver hembygdsrådet:

Tanken att samverka med Miliseum har då och då förts fram och har nu mynnat ut i ett konkret förslag. Hembygdsrådet är tilltalad av idén att Bissefällarns utställning samverkar med Miliseum, vilket skulle kunna ge en positiv förstärkning för båda parter. Men, dessvärre ser vi det inte som möjligt att flytta Gunnar Svenssons utställning till den föreslagna lokalen – ett före detta stall som inte är vinterbonat.

Villkoren för ett byte av utställningslokal måste vara att den nya lokalen har bättre förutsättningar än den gamla. I det tänkta förslaget går utställningen miste om en tempererad lokal som kan ta emot besökare under alla årstider och som har ett inomhusklimat som inte äventyrar Gunnars konstverk. Den nuvarande lokalen i Skillingehus erbjuder toaletter och är handikappanpassad.

Vid hembygdsrådets årsmöte nyligen framförde flera hembygdsföreningar idén att Swedbanks  övergivna lokal på Storgatan i Skillingaryd kunde vara en tänkbar lokal för Bissefällarns utställning. I bankhuset har Östbo Historiska Sällskap sin verksamhet och en samverkan kan vara möjlig.

Hembygdsrådet kan inte rätt bedöma banklokalens förutsättningar som utställningslokal. För att få vägledning i den frågan kan Jönköpings läns museum hjälpa till.   

Hembygdsrådet menar också att det är lättare att hantera en fastighet som kommunen äger än en som ägs av försvarsmakten och dessutom är klassad som byggnadsminne.  

Hembygdsrådet föreslår att kultur- och fritidsnämnden utreder möjligheten att förlägga Bissefällarns utställning till den gamla banklokalen, Storgatan 6 i Skillingaryd.

På uppdrag av hembygdsrådets årsmöte i Åker 21 mars 2024.

Lars Erik Joakimson

Bissefällarns utställning. Foto: Sara Mejving

Taggar

Dela


1 reaktion på Vill flytta Bissefällarns utställning

Hembygdsrådets synpunkter är, som alltid, väl genomarbetade och motiverade och man bör därför ta dess analys på största allvar.

Linken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *