Nyheter

”Bland det roligaste jag varit med om”

”Bland det roligaste jag varit med om”

Nyheter När reningsverket i Skillingaryd byggdes om 2002 gick Vaggeryds kommun med i ett nätverk med inriktning på biologisk rening av avloppsvattnet från fosfor.

Det har lett reningsverket i Skillingaryd in i det projekt som konsultfirman Sweco Environment leder tillsammans med Håbo kommun och Lunds Tekniska Högskola och vars deltagare sammanstrålade i Skillingaryd i går.
Karin Jönsson är docent vid Lunds universitet. Hon var mycket nöjd, ja nästan översvallande, när hon summerade sina intryck.

– Det här projektet och det nätverk som deltar kännetecknas av mycket kraft och nyfikenhet, konstaterar hon.

– Den kurs som vi tillsammans genomfört under 2015 och 2016 är bland det roligaste jag har varit med om med en härlig stämning där alla delar med sig i stort och smått och där kunskapsnivån stiger. Det har varit spännande att se hur deltagarna efter våra möten rest hem och klurat fram smarta lösningar anpassade till sina lokala förutsättningar.
Detta gäller i hög grad reningsverket i Skillingaryd.

– Det har varit en intressant dag, inte minst för att vi får vara en del av forskningen omkring framtida processlösningar på reningsverken i Sverige, konstaterade Uno Jonsson.

Syftet med projektet är att kartlägga dimensionering, drift och funktion på de sidoströmshydrolysprocesser som finns i drift i Sverige idag med inriktning mot biologisk fosforreduktion och hydrolys av slam.
Forskningsprojektet är indelat i fyra delprojekt:

Delprojekt 1 omfattade en kurs för drift-/laboratoriepersonal med syfte att ge deltagarna teoretiska kunskaper om biologisk fosforavskiljning och sidoströmshydrolys samt praktisk kunskap om provtagning och analys för uppföljning av sidoströmshydrolysprocesser. Kursen genomfördes i april 2015 och 20 deltagare från 10 kommuner deltog i kursen.

Delprojekt 2 bestod i insamling och utvärdering av processdata. Sju kommuner med åtta reningsverk valde att delta i delprojektet och samla in data om sin biologiska reningsprocess och sin sidoströmshydrolysprocess genom intensiv provtagning i två omgångar under sommaren och hösten 2015. Projektgruppen utvärderade insamlad data och försökte utifrån detta hitta en ”optimal” driftstrategi och dimensionering av processer för biologisk fosforavskiljning och sidoströmshydrolys.

I delprojekt 3 gjordes ett antal processförändringar på två reningsverk med syfte att verifiera optimal driftstrategi och dimensionering. Delprojektet är ännu ej avslutat.

I delprojekt 4 sker sammanställning i en SVU-rapport med information om dimensionering, optimering och drift av sidoströmshydrolysprocesser vid svenska reningsverk.
Det var inom ramen för delprojekt 4 som reningsverket i Skillingaryd stod för workshopen med Thomas Jakobsson, Uno Jonsson och Ingemar Karlsson som värdar.

Dagen inleddes på Tallnäs med den teoretiska delen. Deltagande kommuner redovisade resultaten i projektet och gavs möjlighet att diskutera sina erfarenheter.
Därefter avslutades dagen på Reningsverket där deltagarna guidades runt anläggningen av Thomas Jakobsson, Uno Jonsson och Ingemar Karlsson.

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *