Nyheter

Blir det hockeygymnasium i Klevshult?

Nyheter Vid medborgardialogen i Klevshult var en av punkter bostäder. Hur ska fler kunna flytta till Klevshult om det inte finns någonstans att bo? Del 3.

  [1/17]

Kommunikatören Alija tar emot barnens önskelistor  [2/17]

Robert Alkemark (S), Hans Göransson och Andreas Lindberg samspråkar strax innan Klevshultsborna anländer  [3/17]

  [4/17]

  [5/17]

  [6/17]

  [7/17]

  [8/17]

  [9/17]

  [10/17]

  [11/17]

  [12/17]

  [13/17]

  [14/17]

  [15/17]

  [16/17]

  [17/17]

Klevshultsborna hade i förväg fått lämna in punkter till kommunen inför medborgardialogen. Det var bland annat cykelväg till Skillingaryd, bygga fler lägenheter, trygghetsboende, mer vanliga lägenheter, marknadsföring mot Värnamohållet när det gäller tomter, byggnation, etableringar, skolan ska vara kvar, trafiksäkerhet, säkerheten vid tunneln mot gamla Hagshultsvägen, grus till boulebanan….

– De äldre vill bo kvar här. Alla hus som kommer ut till försäljning går direkt.

– De som flyttat in är faktiskt barnfamiljer. Vi vill marknadsföra oss mot Värnamohållet.

Robert Alkemark (S) tycker att närheten till grannkommunens kulturutbud är bra och gynnar Klevshult.

– Nya tomter som är släppta, känns lite konstigt. De har funnits här sedan Klevshult blev till, det är inga nya tomter. Det kanske lockar att sälja dom för 1 krona? Varför inte locka en villafabrik att bygga visningshus, undrar Tobias Åkerhag. 

– När Klevshult växte på 70-talet var det många från Värnamo som flyttade hit sedan har ruschen stannat av, menar Bengt Fälth.

Kanslichefen Torbjörn Åkerblad delger enkäten som kommunala bostadsbolaget har gjort. De få svar som anlänt visar att man saknar samhällsviktiga funktioner i Klevshult, såsom kommunikation och affär.

– Svaret på enkäten kan betyda att det inte finns intresse att bygga hyreshus, säger Torbjörn Åkerbland.

– Vi har privata lägenheter och nu kommer ett par att flytta till Mejeriet i Skillingaryd, vi fick många många sökande till den lediga lägenheten, så underlaget finns, säger Marcus Jonsson.

– Vi stod i kö i fyra år utan att få någon lägenhet, säger Gillis Hjelm och berättar att trycksvärtan hade inte torkat förrän deras hus i Klevshult var sålt.

Torbjörn Åkerblad tar med sig att enkäten borde göras om för att få upp högre svarsfrekvens.

– Staten kommer att satsa på att elektrifiera tågen och man kommer att börja elektrifiera sträckan Nässjö-Värnamo 2024 – 2026. 2028 ska det vara klart. Vi fäktas alltid för att det ska stanna tåg i Klevshult, kommenterar Torbjörn.

Samhällsföreningen har tidigare lämnat förslag på cykelvägen och lägenheter.

– Bra med privata aktörer tillsammans med Vsbo är de som ska göra det. Tror man på Klevshult får man satsa också, vilket är ett bra initiativ, menar Robert Alkemark (S).

– Cykelvägen ligger som prio två här i kommunen. När cykelvägen ska anläggas nära en riksväg så tar det lite längre tid hos Trafikverket. Regionen bestämmer var pengarna ska hanteras någonstans, säger Hans Göransson från tekniska förvaltningen.

– Vi önskar att älgstaketet ska finnas på båda sidor av tunneln, säger en man från Klevshult.

– Kan du ta hand om boulebanan, Bengt, nu när du har gått i pension från KSK, undrar Robert Alkemark (S).

– Jag blir aldrig pensionär från KSK, blir Bengts snabba svar.

– Vi vill ha grus till boulebanan, säger en från samhällsföreningen och får tips om att söka lite pengar så är det löst.

– Vi finns också, säger Johanna Forsman, vi behöver en automover, nya mål, men vi får bara 30% av kostnaden. Till Movalla och Vaggeryds IP läser vi att bidragen lämnas till, glöm inte oss på de mindre orterna. Vi har många ungdomar, vi måste också kunna vattna, vi måste också kunna klippa gräset. Glöm inte bort oss när ni ändå tänker på de större. Konstgräsplanen äger kommunen, men det är faktiskt vi fyra föreningar som betalar den planen.

Vem är det som är grusansvarig här i församlingen, undrar Marcus Jonsson.

– Det beror på vem det är som söker. Är det på föreningsmark eller kommunens mark, säger Hans Göransson.

– Vad är det kommunala ansvaret och vad är föreningens ansvar, det tycker jag man ska fundera på. Vi har avslagit en motion tidigare när det gäller ett lass grus, undrar Jenny Larsen (KD).

– Kan ni tänka er att fylla på bullervallen mot E4:an. Den har sjunkit. ”Ja, någon form av åtgärd ska givetvis göras och de finns med i de samtalen vi har”, säger Gert Jonsson (M) och lovar en god boendemiljön även man bor utmed europavägen.

Robert Alkemark (S) poängterar vikten av grönstrukturplan och översiktsplan och säger till alla Klevshultsbor att passa på att tycka till.

– Det är tallar som hänger in i vår trädgård, säger Angelica Hjelm.

– Vi börjar gallringen i höst, så var vänlig att plocka bort era tillhörigheter som ligger på kommunal mark. Vet att det är gamla traditionerna, men försök att tänka på det, säger Hans Göransson som lovar att gallring kommer ske i det närmaste.

Vad är ni stolta över?

– Sammanhållningen, trygghet, skolan, förskolan, de lokala företagen, arbetsplatserna som finns i Klevshult, Tures torg, barnen i Klevshult är ute och leker i ur och skur och här finns nya lekplatsen som samlingspunkt.

Vad gör ni för att ni ska bli ännu mer stoltare?

– Göra de förbättringar vi har tagit upp idag. Våga satsa på Klevshult.

Ordförande för samhällsföreningen berättade att 51 hushåll är med i föreningen och att det är en drivande förening. Men vi skulle behöva känna att vi kunde få lite mer från kommunen. Besök oss gärna, uppmanar ordförande, vilket kommundirektören noterade direkt.

– Vi är tacksamma för att vi fick vara med och forma lekplatsen. 

Varför finns det ingen från Klevshult som är med på den politiska listan? ”Har inte tid” får de ansvariga politikerna till svar.

Filmen om Klevshults delområde var uppskattad och barnen, som kom inspringandes i lektionssalen, och ville se filmen igen….

Efter filmvisningen och fikat fortsatt dialogen mellan Klevshultsborna och politikerna samt tjänstemännen i Klevshult.

Kommunens fakta om Klevshult; På E4:an passerar 14 000 fordon per dygn, vägen mellan Skillingaryd och Klevshult cirka 600 fordon, mot Starkeryd färdas 200 fordon per dygn, till Hagshult åker 430 fordon till eller från Klevshult. Åldersfördelningen är högst mellan 5 – 9 år och 30 – 40 år. Det bor 385 män i Klevshults delområde och det omfattar 50,29%, kvinnorna är 397 till antalet och utgör 49,61%. Mellan åren 2016 – 2018 har invånarantalet i delområdet ökat med 13 personer och det är ett positivt flyttnetto mot övriga kommuner i länet. Totalt i delområdet finns det 277 bostäder (småhus), 30 bostäder i hyresrätt, 10 bostäder i flerbostadsrätt och fyra bostäder i specialbostäder (övrigt hus). Bor man i Klevshults delområde är tillverkning och utvinning det mest vanliga yrket, därefter jordbruk/skogsbruk/fiske, hotell/restaurang och sociala tjänster.

Vad barnen hade ritat och önskat sig? Hockeygymnasium…

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *