Nyheter

Blir det ”nattdagis” på nya förskolan?

Nyheter Det är inte ofta som kommunstyrelsens ordförande behöver använda sin utslagsröst i voteringar.

På den lilla bergsknallen söder om Södra Park-brons östra fäste är det tänkt att den nya förskolans ska byggas.

Men det skedde i går kväll när den nya förskolan vid Södra Parkbron i Vaggeryd diskuterades i kommunstyrelsen.
Samtliga partier utom ett är överens om att bygga en ny förskola inom kostnadsramen 15 miljoner kronor.
Vänsterpartiets Klas Gustavsson har en annan uppfattning. Han menar att man ska bygga en förskola för 24 miljoner i enlighet med barn- och utbildningsnämndens ursprungliga förslag.
Det förslag som till sist vann i kommunstyrelsen har följande formulering:
”Kommunfullmäktige beslutar att bygga tre förskoleavdelningar som finns upptagna i barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2016, 2017 och 2018 inom den totala ramen av 15  miljoner kronor. Byggalternativ eftersöks som är anpassade till mera standardiserade lösningar i syfte att nå kostnadseffektivitet i byggnationen”.
– Frågan om ”nattdagis” på obekväm arbetstid måste hanteras av barn- och utbildningsnämnden. Det är inget som vi ska besluta om i kommunstyrelsen, kommenterade kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M)
Socialdemokraterna lanserade ett tilläggsförslag med formuleringen att ”kommunstyrelsen förutsätter att barn- och utbildningsnämnden tillgodoser barnomsorg på obekväm tid”.
– Barnomsorg på obekväm arbetstid är viktig för oss. Det är viktigt att man tillgodoser behoven för dem som har obekväm arbetstid, säger Kenth Williamsson (S).
Tanken bakom Klas Gustavssons förslag är att den nya förskolan får större kapacitet och dimensioneras för 60 barn med möjligheter för barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallad ”Nattdagis”, samt ”förutsättningar för förskolans centrala funktioner”, alltså kontorsutrymmen.
Men när det kom till beslut var Klas Gustavsson ensam på 24-miljonerslinjen.
Huvudvoteringen stod mellan (S):s tilläggsförslag som fick stöd av Stig-Göran Hultsbo (MP) och Jan-Olof Svedberg (SD) vilket gav sex röster.
Klas Gustavsson lade ned sin röst vilket innebär att voteringen slutade 6-6 och att Gert Jonssons utslagsröst som ordförande fällde avgörandet.
En intressant debatt (och votering) i frågan stundar när avgörandet faller i kommunfullmäktige.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *