Nyheter

Blodförgiftning efter operation

Nyheter IVO, Inspektionen för vård och omsorg, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att lång operationstid kan ha bidragit till att en patient drabbades av blodförgiftning.

Ärendet handlar om en patient som opererades för njursten i maj 2018 och som anmälts enligt lex Maria.

Efter operationen drabbades patienten av blodförgiftning, det vill säga en mycket allvarlig infektion som medför att flera av kroppens organ påverkas och fungerar sämre.

Infektionen medförde att långvarig vård på sjukhus krävdes. Brister i riktlinjer bidrog till att operationstiden blev för lång, vilket kan ha bidragit till den allvarliga infektionen.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *