Nyheter

Blygsamma investeringskrav från socialnämnden

Nyheter När investeringsbudgeten för 2021 ska diskuteras i kommunfullmäktige i juni är äskandet från socialnämnden på en annan nivå än tidigare år

Det har varit omfattande investeringar i den verksamhet som socialnämnden har att ansvara för de senaste åren. Det har varit Mejeriet men även insatser i till exempel Furugården och Sörgården. Det har även gjort investeringar i andra verksamheter under senater år. Att detta har gjorts visar sig i de önskemål som socialnämnden har gjort inför den investeringsbudget som nu diskuteras och ska fastställas av kommunfullmäktige i juni.

Utöver de förtydligande som gjorts av antal tjänster inom verksamheterna har förvaltningen preciserat de behov som man anser som nödvändiga. Det de pekar på är behovet av medel för investeringar avseende digitalisering och välfärdsteknologi på Furugården som beräknas till 2,3 miljoner kronor. Utöver det vill de ha en miljon kronor för att satsa på arbetsmiljö och 500000 kronor för en satsning på utemiljön på Stjärnfabriken. Utöver det förs en dialog för renovering på Furugården där det planeras för sensorgolv som kommer att kosta 1,7 miljoner kronor årligen 2022-2025.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *