Nyheter

Boarps Missionshus

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. I några av artiklarna har vi lagt till bilder på hur det ser ut i dag.

I Boarp fanns det tidigt en lokal för den fria andliga verksamheten. I en matrikel från Boarp/Götafors Missionsförening berättas det om en medlemsintagning 1885. Då välkomnades 28 nya medlemmar. De kom från byarna Ekeryd, Uddebo, Hestra, Nöthult och Krängshult. Detta visar att Boarp var ett centrum för väckelserörelsen och här har tidigt funnits en samlingslokal.  Den låg mellan byns ladugårdar och blev med tiden nedsliten. 1907 byggdes ett bönhus på en tomt skänkt av hemmansägare M. Palm. Det ansågs för dyrt att renovera den gamla lokalen. Den expanderande verksamheten krävde en större samlingslokal och så tyckte man att den gamla byggnaden låg för nära byns ladugårdar med tanke på brandrisken. 

1892 byggdes Götafors Missionshus men det dröjde fram till 1906 innan Boarp och Götafors gick skilda vägar och bildade självständiga missionsföreningar. Tillsammans anställde de fria församlingarna i Vaggeryd, Götafors, Boarp, Byarum och Ekeryd 1908 pastor Gustav Ling från Skärblacka. Utöver regelbunden predikoverksamhet har det i Boarps missionshus funnits ungdomsförening, juniorförening och söndagsskola. Tiden gick, landsbygdsbefolkningen minskade. 1974 upphörde församlingen. De elva kvarvarande medlemmarna begärde inträde i Vaggeryds Missionsförsamling och Boarp blev en utpost med fortsatt söndagsskola. Sommaren 1991 hölls det sista mötet i Boarps Missionshus. Huset såldes. 

Byarums Hembygdsförening

  [1/3]

Besökare vid avslutningsgudstjänsten 1991.  [2/3]

Sista söndagsskolklassen 1991.  [3/3]

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *