Nyheter

”Bolagen har haft ett fantastiskt år”

Nyheter Det säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) när delårsbokslutet presenterades även om pandemin präglar kassans innehåll

Pengar pengar pengar

Ett gediget delårsbokslut på 99 sidor fick kommunstyrelsens ledamöter på sitt bord vid senaste sammanträdet. I inledningen har Gert Jonsson (M) beskrivit året som varit hitintills ”Vi startade 2020 med en vikande ekonomisk konjunktur och en vikande arbetsmarkna men i övrigt såg det relativt normalt ut när det gäller möjligheter och utmaningar inför året. Sedan bröt pandemin ut med full kraft och när vi redovisade tertial ett så hade mindre utmaningar vuxit till stora utmaningar i både vår kärnverksamhet och i sämre ekonomiska förutsättningar. Bedömningen är ändå att läget är betydligt bättre nu när vi redovisar tertial två. Vår verksamhet och förmåga har prövats under svåra omständigheter och vi har hittills klarat det på ett gott sätt”.

– Prognosen som kom i våras hette duga. Teknisk nämnd har delvis jobbat i fatt, har ett minus på 1,1 miljon kronor. Socialnämnden har ett minus på 2,2 miljoner kronor men där räknar man med att få tillbaka coronarelaterade bidrag på minst 30 procent. Vi ser att försörjningsstödet ökar. Barn- och utbildningsnämnden har ett minus på 1 miljon och tror att de kan komma upp till 0 vid årets slut. Vår prognos på helåret var ett plus på 20 miljoner och vi hade tänkt 15 miljoner, så det är bra. Men varje nämnd måste följa sin budget, annars trillar det iväg fort, menar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

– Trots att vi har en coronakris och ett stort skattetapp så kompenseras det med bidrag, säger Kenth Williamsson (S).

– Sjuklönerna har ersatts från staten och det handlar om personal som varit sjuka inom vård- och omsorg samt skola. Vi hade höga sjuktal i våras men vi har också fått ersättning för detta. Året är svårt ur alla perspektiv när det gäller bedömning av sjuktal, det är inte normalt på något håll. Skolan har klarat sig bra då man inte behövt ta in vikarie då elevantalet också varit färre. Vi kommer att klara året, berättar Gert Jonsson (M).

– Tittar vi på våra bolag har det varit ett fantastiskt år, vi i kommunen går plus 20 miljoner, Vsbo får ett plus på 3,7 miljoner kronor, Vaggeryds Energi + 11 miljoner och SÅM 1,5 miljoner plus. Totalt gör det ett plusresultat på 36,2 miljoner. I koncernresultat ser man att Vaggeryd och Värnamo är, i länet, de starkaste kommunerna och bäst i klassen. Det känns bra. Men klarar inte nämnderna prognoserna tappar vi och försörjningsstödet är svårbedömt. Vi har noga uppföljningar, säger Gert Jonsson (M).

Taggar

Dela


3 reaktioner på ”Bolagen har haft ett fantastiskt år”

Var har han hittat sina siffror?

Vsbo resultat 2018 blev 5,8 miljoner. 2019 inte offentligt än. Negativt resultat 2011 och 2012.

Nettoomsättning. 75 miljoner. Eget kapital. 48 miljoner. Obeskattade reserver. 8 miljoner.

Lönekostnader för vd och styrelse 9,9 miljoner. 11 personer.

Lönekostnader för övriga 24 anställda 8,872 miljoner.

SÅM har idag totalt 27 anställda, varav 13 arbetar på kontoret i Skillingaryd och 14 är verksamma ute på återvinningscentralerna som finns runt om i kommunerna. En administrativ tjänst per anställd. Undra var soporna finns? Finns det någon offentlig ekonomisk redogörelse?

Vaggeryds Energis resultat 2019 blev 526 000 kronor. Haft positivt resultat de senaste 10 åren.

Nettoomsättning. 104 miljoner. Eget kapital. 20 miljoner. Obeskattade reserver. 62 miljoner.

Lönekostnader för vd och styrelse 1 miljon. 15 personer. (jämför gärna med Vsbo)

Lönekostnader för övriga 25 anställda 12,5 miljoner. (jämför gärna med Vsbo)

Det är resultatprognoser per sista augusti 2020
Sedan i bokslut och årsredovisning sker det
Avsättningar till resultatfonder och avkastning m.m
Hela delårsredovisningen finns på vaggeryd.se

Kan ej fatta alla minus kan bli plus bara för att man får bidrag från staten till sjuklöner samt vikande elevantal. Ta bort statliga bidraget på 30 procent och alla missräkningar. Hur mycket plus ligger ni då?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *