Nyheter

Bondstorps skola

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. I några av artiklarna har vi lagt till bilder på hur det ser ut i dag.

Redan under 1700-talet var läskunnigheten väl utbredd i Bondstorp. Sockenstämman uppmanade 1745 ungdomen att läsa den heliga skrift och andaktsböcker. 1760 beslutades att vallbarnen skulle ha böcker med sig ut i skogen att läsa i. Tidigt undervisades barnen av socknens klockare. I början av 1800-talet undervisade barnaläraren Adam Hellstadius barnen i Stengårdshults, Bondstorps och Byarums socknar. 

Efter folkskolans inrättande 1842 sköttes barnens undervisning av en gemensam lärare för Bondstorp och Tofteryd. Barnen undervisades tre månader varje år, från den 15 augusti till den 15 november.

Småskola tillkom 1858 med sex veckors undervisning om året. Läraren gick runt

från rote till rote. Ett första skolhus uppfördes 1846. Den nuvarande skolbyggnaden tillkom 1893 genom ett för ändamålet särskilt bildat byggnadsbolag inom Bondstorp med P.G. Friberg som entreprenör. Skolhuset inrymde länge både lärosalar och bostäder för lärare och vaktmästare. 

På 1950- talet byggdes en separat lärarbostad. Under 1900-talets första hälft tillämpades under en period varannandagsläsning. På 1940-talet, då barnkullarna var små, skedde intagning av nybörjare vartannat år. Under många år följde efter de sex skolåren så kallad fortsättningsskola, ett första steg mot en utbyggd folkskola och senare tiders grundskola. Flera generationer Bondstorpsbarn undervisades av Conrad Tornäs, folkskollärare från 1923 till mitten av 1960-talet. 

I dag finns förskola, förskoleklass och grundskolans år 1-3

Bondstorps Hembygdsförening

  [1/3]

Fotot taget från Ekbacken.  [2/3]

Fotot på skolan taget 2010 från östra ingången till kyrkogården.  [3/3]

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *