Nyheter

Började bygga innan startbesked anlänt

Nyheter En sanktionsavgift utdelades till ett företag för att ha startat byggnation innan ett startbesked erhållits. 

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde fanns byggnationen på fastigheten på Tomaten i Skillingaryd med. 

– Man började lite för tidigt och hade inte ett startbesked, som man måste ha innan man börjar. Sanktionsavgiften var egentligen det dubbla, men vi satt ner det till 36 750 kronor, berättar Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden.

En byggsanktionsavgift ska tas ut om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd har påbörjats utan startbesked. Om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades hade fått bygglov för åtgärden eller hade anmält åtgärden ska dock avgiften sättas ned till hälften. Beräknad byggsanktionsavgiften är 147 000 kronor.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har skett och föreslår att sätta ned byggsanktionsavgiften till hälften, det vill säga 73 500 kronor. 

När nämnden hade sitt sammanträde halverades avgiften ytterligare och blev 36 750 kronor. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *