Nyheter

Bostadsområdet Yggen har tagit fart – 600 nya hushåll planeras

Nyheter I dagarna blev planprogrammet klart och nu ska området i norra delen av Vaggeryd ut på samråd. ”Den här gången träffade det 100 procent”

Nytt bostadsområde i Vaggeryd planeras

I handlingarna som nu ska ut på samråd finns att läsa; ”Vaggeryds kommun är en av de snabbast växande kommunerna i Jönköpings län. Invånarantalet i kommunen beräknas uppgå till drygt 16 000 år 2030. Idag har kommunen cirka 14 275 invånare. Vaggeryd kommun har som mål att det ska byggas 50 nya bostäder per år fram till år 2025. Samtidigt innebär Sverigeförhandlingens krav på 1 500 nya bostäder i Vaggeryds kommun till 2035. De nya bostäderna ska vara i form av blandade upplåtelseformer med stor andel flerbostadshus med hyresrätter och bostadsrätter.

Programområdet Yggen består i huvudsak av skogsmark med gran, tall och björk. Delar av skogen är att betrakta som sly medan andra delar är uppvuxen hög skog. I området finns även diken samt två mindre sjöar (Yggesjön och Gärahovsgölen) som förbinds av en å, Trälleborgsbäcken. Nedströms Yggesjön byter ån namn till Linnarebäcken innan den rinner ut i Hjortsjön. Öster om sjöarna finns tät blandskog.

Den närmaste förskolan ligger 850 meter väster om programområdet, medan det är runt 900 meter till närmaste grundskola och gymnasieskola.

Hokvägen är en viktig huvudled i Vaggeryds tätort som passerar verksamheter, idrottsanläggningar samt avfall- och återvinningscentral och leder vidare mot Hok samhälle. Kommunen är väghållare av den del av Hokvägen som angränsar programområdet i söder”.

Förslag i handlingarna som föreslås; Området föreslås utvecklas med karaktär av trädgårdsstad med totalt cirka 550 – 600 bostäder, en skola/förskola med idrottshall, mindre verksamheter samt ett friluftsområde i anslutning till de båda sjöarna Yggesjön och Gärahovsgölen. Området får sin huvudsakliga angöring från Hokvägen/Håkan Trulssons väg samt gena gång- och cykelvägar till målpunkter i Vaggeryds tätort.

Lägenheter i flerbostadshus 400 – 420 stycken, radhus 40 – 45, kedjehus 70 – 75, parhus 10 – 20, friliggande småhus 30 – 40 stycken vilket motsvarar 550 – 600 nya hushåll.

Intill Yggesjön föreslås en skola (F-6) och förskola om 4–6 avdelningar med idrottshall. Totalt kan skolan och förskolan rymma cirka 500 barn.Sex etapper planeras bostadsområdet att byggas i.

Gert Jonsson (M) berättar mer efter att handlingarna varit på kommunstyrelsens arbetsutskott:

– Vi såg mest omöjlighet, nu ser vi möjligheter, det här ärendet har tagit fart ordentligt. Yggen är inte med i översiktsplanen och stadsarkitekten rådde oss att göra ett planprogram. Vi köpte hela området och gav det i uppdrag till konsulter att kika igenom och arbeta fram ett planprogram. Den här gången träffade det 100 procent. Det innehåller många möjligheter för bostäder, skola och vi var väldigt nöjda. Nu ska Yggen ut på samråd. Idag finns ett planprogram, som då ska ut på samråd, och sedan blir det en detaljplan. Det har gått väldigt fort. Vi gav uppdraget i januari och fick tillbaka det här i april. Vi skapar oss lite framförhållning men det ger oss en möjlighet att bygga bostäder och det är centrumnära. Man blir väldigt glad och man får energi, berättar Gert Jonsson (M).

– Det här är en trevlig händelse och det var Magnus Dauhn som tog tag i det här med en första skiss. Det hängde ihop med spaning där vi var ute och traskade i området. Kommunala marken är momark som är lätt att exploaterad, närhet till Linnarbäcken, nära till Gärahov, området har många kvalitéer, bostäder av olika karaktärer med vägar och skola och med infarter, det såg väldigt spännande ut. Tack till Dauhn som drog igång med det här, kommentarer Kenth Williamsson (S).

– Man kan räkna allt beroende på hur man gör tomter. 500 – 600 hushåll och ytterligare förstärkning av Vaggeryd som samhälle görs, menar Gert Jonsson (M).

Thomas Axelsson (KD);
– Vi tycker det här är bra. Vi är många som har tittat på det här området. Området är uppdelat på sju block och det är ett skolområde och sedan flerfamiljsbostäder, villaområde och väl tilltagna tomter som är positiva. Det är också en utveckling av näringslivet i området för service och handel, menar Axelsson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott var således mycket positiva till planprogrammet Yggen som nu går ut på samråd.

Taggar

11 reaktioner på Bostadsområdet Yggen har tagit fart – 600 nya hushåll planeras

Ett spännande förslag. Bra jobbat och extra plus till Magnus Dauhn som jobbat för att få igång detta bostadsområdet.

Det skulle göra Vaggeryd gott. Många från storstäderna letar sig ut mot mindre platser och antalet invånare växer varje dag. Då är det bra med möjligheter som dessa.

Undrar hur man tänkt när man vill bygga villor och skola så nära gamla tippen? Det är väll bara en tidsfråga innan alla gamla synder börjar läcka ut i backen. Vi som är lite äldre vet ju vad som plöjdes ner i gölen.

Bra jobbat. Se till att det inte blir en massa snack som tar onödig tid och börja jobba så fort som möjligt.

På landsbygden skall tydligen vindkaften diktera villkoren för bebyggelsen. Trist utveckling i en ”landsbygdskommun”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *