Nyheter

Bostadsområdet Yggen – i dag ska synpunkter lämnas in

Nyheter I dag är sista dagen att tycka till om nya bostadsområdet Yggen i Vaggeryd där över 500 hushåll ska få plats, kanske tillsammans med en skola, ett äldreboende och en idrottshall bredvid göl, återvinningscentral, industrimark och jordbruksmark.

Den 21 oktober förra året fanns Yggenområdet med för första gången som en punkt på dagordningen när kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde. Politikerna godkände förstudien som gjorts och den 4 november 2020 gav kommunstyrelsen kommunledningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Yggen. Sedan dess har en extern konsultfirma tagit sig an och gjort ett planprogram som har arbetats igenom förvånansvärt snabbt.

I ett planprogram ska det utredas om lämplig markanvändning och undersöka möjligheten för ny bostadsbebyggelse, förslag på struktur och förslag på nytt skolområdet. Planprogrammet ska ligga till grund för detaljplan och den ska översiktligt behandla frågor såsom trafik och miljö. Kommunen ska samråda med myndigheter och övriga för att få in information om planen på bostadsområdet. Efter yttrande på planprogrammet är det granskning, antagande, laga kraft och genomförande.

Eniga kommunstyrelseledamöter såg den 5 maj i år mycket positivt på planprogrammet och lämnande ett bifall till programmet, som då lämnades ut på samråd.

Konsulten nämner i informationsfilmen att det planeras en trädgårdsstad med över 500 bostäder, skola och idrottshall. En stor del bibehålls är naturen kring gölarna (Yggen och Gärahovsgölen) och i norr finns det viss jordbruksmark som används för odling, mindre djurhållning och kanske kolonilotter.

I handlingarna för miljöpåverkan finns det information om att angränsande jordbruksverksamhet kan ge upphov till lukt, damm, buller, flugor och allergier och att avståndet från gårdsplanen, 450 meter, till närmaste bostad bedöms vara tillräckligt för att undvika betydande olägenheter. I samma utredning finns att läsa att angränsande återvinningscentral kan ge upphov till lukt eller buller och att avståndet dit, 400 meter till närmaste bostad, bedöms vara tillräckligt för att undvika betydande olägenheter. Enligt konsultens miljöbeskrivning bedöms inte de sammantagna effekterna bli betydande vilket innebär att ingen miljöbedömning enligt 6:e kapitlet i miljöbalken med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.

Planprogrammet för Yggen startades upp den 5 juni och redan i dag är det sista dagen för att få lämna in synpunkter på förslaget, så även för kommunens politiska partier.

Under måndagskvällen bjöd LRF och Gärahovs Gård in till dialog till och för kommunens politiska representanter för att beskriva sin bild av planprogrammet. Alla kommunens politiska partier utom S, V och EMP var delaktiga i dialogen där många känslor och ett uppvaknande gjordes bland styrande politiker som inte besökt de berördas verksamhet tidigare.

Fotnot: På lördag publiceras artikeln om LRF-dialogen från Gärahovs Gård.

Taggar

8 reaktioner på Bostadsområdet Yggen – i dag ska synpunkter lämnas in

Att bo vid återvinningscentralen låter riktigt trevligt speciellt en sommardag med 27 grader varmt och vinden som ligger på från återvinningscentralen mot bostadsområdet 🙂 – blir en trevlig doft.

Jag vill komma med ett förslag. Sluta bygg nya hus och lägenheter, fixa eller bygg nya skolor och förskolor istället. Vart ska alla barn få plats?!

Håller med dig. Snart går det fler elever i baracker än i skolbyggnader. Man skäms, både när man läser hur tidigare skolbyggnader upphandlats/eftersatts och när man åker förbi alla slitna byggnader och provisoriska lokaler.

Det behövs lägenheter i Skillingaryd
Medelåldern på vissa områden är bland de högsta i hela landet

Varför gnälla! Det behövs mer områden för nybyggnation! Att folk ska vara så motsträviga så fort det kommer något nytt på tapeten i Vaggeryd?
Fler områden behövs då större företag etablerar sig i kommunen. Allt hänger ihop- fler invånare mer pengar till skola också! Många Jönköpingsbor flyttar även hit. Det är omöjligt att få tomt för byggnation just nu. Ungdomar och barnfamiljer har inte alltid heller råd att bygga eget hus, därför behövs fler lite större trevliga bostadsrätter. Skola är väl även planerad på detta område?
Ja tack säger jag, utveckla kommunen👍🏻 Och hitta gärna fler bostadsområden i Skillingaryd. Skillingaryd och Vaggeryd får gärna växa samman på långt sikt! Varför denna negativitet?

Skillingaryd och Vaggeryd kan väl inte växa ihop?
Motorväg och järnväg tågterminal och Waggeryd Cell fjärrvärmeverk

Maria!
Visst, etablera nya företag och bygg nya lägenheter och hus i Vaggeryd. Men se då till att skolor och förskolor är fräscha nog och finns till för alla nya som flyttar hit. Jag som själv har barn på förskola nu vet att de har på tok för stora barngrupper och att ens tänka på att mina barn snart ska gå på någon av skolorna som finns i kommunen skrämmer mig då jag vet hur katastrofalt dåliga de är. Vattenskador, mögel, så pass kallt att de får sitta i klassrummen i sina ytterkläder. Ska det vara så? Men visst, se till att fler flyttar hit utan att fixa skolorna. Smart!

Lämna ett svar till Louise Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *