Nyheter

Bostadsrätter byggs på Västra strand?

Bostadsrätter byggs på Västra strand?

Nyheter Det är inte bara VSBo som har bostäder på gång i Vaggeryd just nu.

Nu vill företaget G.T Väst AB köpa mark för att man ska kunna  bygga 13 bostadsrätter på Västra strand i Vaggeryd.
Nästa vecka ska kommunstyrelsens arbetsutskott diskutera ett förslag att sälja 3 230 kvadratmeter av fastigheten Trollsländan till  G.T Väst AB. Markpriset är beräknat till 323 000 kronor.

Trollsländan ligger i sydvästra hörnet av Västra strand och avgränsas av Kaveldunsvägen i öster och cykelvägen norrut mot övriga delar av Västra strand i väster.
Under hösten 2015 blev kommunledningskontoret kontaktat av intressenter från bland annat  Mjöbäcksvillan. Dessa kontakter visade på intresse att hitta attraktiv  mark att bebygga i Vaggeryds tätort.
Efter ett antal förslag landade parterna i att i första hand försöka exploatera en överbliven fastighet på Västra Strand kallad Trollsländan 1.
Idag är omgivningarna delvis bebyggt av ett antal bostadsrättsparhus i två plan utmed Kaveldunsvägen. Exploatörerna vill fortsätta på bostadsrättsspåret. Tanken är att bygga   totalt 13 radhus i två plan.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *