Nyheter

Budgetanpassning i programbudget

Nyheter Samtliga nämnder och styrelser har fått budgetanpassningar inför 2019 års budget. Här förklarar Gert Jonsson (M) budgetläget.

Arkivfoto från Vaggerydsdagen

Den ”mjuka verksamheten” skola, vård och fritid har fått 1 % i anpassning 2019. Övriga verksamheter har fått en anpassning upp till 3 %. Vi har också höjt kravet på avkastning inom de kommunala bolagen.

Varför detta?
Kostnaderna i vår kommun liksom i landets övriga kommuner ökar mer än intäkterna. Att vi växer som i vår kommun i hjälper till att få mera skatteintäkter men inte fullt ut.

Kostnadsutvecklingen för kommunerna har en brantare kurva uppåt än vad intäkterna har. Att vi liksom alla andra kommuner i Sverige är i samma situation har med att göra att vi har många invånare mellan 0-25 år samt att andelen över 65 år ständigt ökar. Vi är för få människor mellan 25-65 år som bidrar till skatteintäkter via arbete.

Så här kommer det att se ut de närmsta 10 åren för att sedan kurvorna ska plana ut och löpa parallellt.

I Vaggeryds kommun har vi ett bra ekonomiskt utgångsläge där den kommunala verksamheten har balans mellan inkomster och utgifter. Framförallt har vi ordning på ekonomin inom skola och vård vilket står för ungefär 80% av kommunens utgifter. (Gör gärna en spaning i grannkommunerna i länet så ser läget ett annat ut.)

Totalt har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden cirka 600 miljoner kronor att använda under 2019. Så siffran 6 miljoner kronor i anpassning ska ses ur det perspektivet. Dessa två stora nämnder har också kompensation för löneökningar och volymförändringar.

Vi kompenserar varje år för löneökningar med ca 15 miljoner kronor. Och vi ger också nämnderna mer pengar för ökade kostnader i lokaler cirka 3 miljoner kronor 2019.

För socialnämnden betyder det 1,8 plus för volymförändringar och 2,4 minus i anpassningar. Så differensen mellan 2018-2019 är 600 tusen. Men givet är att också nämnden får ett större uppdrag i fler äldre.

Vaggeryds kommuns stora utmaning ligger nu i att vi växer och att vi behöver bättre och modernare lokaler inom skola och vård. Arbetsmiljön behöver förbättras för elever, lärare, vårdpersonal och brukare.

All denna investering klarar vi inte med egna medel utan vi lånar till cirka 20% av det vi bygger. Vi bygger alltså upp en låneskuld som nu går bra att hantera med låga räntor. Men om räntorna skjuter i höjden får vi problem.

Mot bakgrund av det så är det bra att ha en skattesats i kommunen som tillhör de lägre i länet. (I riket ligger vi över genomsnitt i kommunal skattesats).

Att nu höja skatten gör att vi inte har några framtida ekonomiska muskler att klara eventuella räntehöjningar amorteringar eller andra utmaningar med.

Vi borde istället ha ett högre ekonomiskt resultat som gör att vi betalar våra investeringar till 100% med egna medel. Men av just omtanke om den mjuka verksamheten har vi valt att låna mer till nödvändiga investeringar.

Gert Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Taggar

11 reaktioner på Budgetanpassning i programbudget

Tycker att ni ska ändra era förslag om att dra ner på oss nattpersonal för att anpassa eran budget.
Med tanke på att ni köpt in bankhuset för 7 miljoner och anställer chefer på chefer och andra konstiga tjänster ni tillsätter.
Anser att ni bör kolla upp vad ni pysslar med inom socialförvaltningen. Behövs det verkligen så många chefer och administratörer?
Vi som är på natten och jobbar existerar men det verkar ju inte som det. Det är vi som arbetar med era nära och kära på nätterna och får dom att känna sig trygga. Unga som gamla. Och nu vill ni ta bort en av oss i nattpatrullen. Läs inläggen på tidigare inlägg om neddragningen och debatter.
Gör om och gör rätt.

Är det någon som har hört talas om några neddragningar och budgetanpassningar inne på kommunkontoret. Om det är kris i finanserna så behöver det ju inte alltid drabba de mest utsatta.

vore intressant om det är så ”arg undersköterska på natten”, tycker kommunen kunde redovisa hur många chefer och administratörer som är anställda? baserade på hur många undersköterskor som är anställda.

Kommunen köper fastigheter för att hantera utvecklingen i ett visst område. I en fastighet finns det hyresgäster nuvarande och tillkommande som betalar hyror och på så vis ska fastigheter på lång sikt över 50 år vara självfinansierade.
Vi har även som avsikt att sälja en och annan kommunal fastighet i Vaggeryds Kommun.
Större fastighetsköp görs av Kommunfullmäktige och i de två fall som jag har varit med om har det varit total enighet i köpen.

Du förklarar att Den ”mjuka verksamheten” skola, vård och fritid har fått 1 % i anpassning 2019. Övriga verksamheter har fått en anpassning upp till 3 %.
Hur kan det då komma sig, att vi familjen Anderssons fått vår hjälp från hemtjänsten nerdragen med över 85 % Gert Jonsson, efter ert beslut?

Gert Jonsson:
Du måste förstå att det sticker i ögonen på oss som jobbar inom vården som blir drabbade av besparingen att man då istället för att ta hand om personal och vårdtagare satsar på fastigheter för framtida bruk. Men här och nu då? Dom som blir lidande just nu?

Vi känner oss ganska så överkörda och ni gör ju inte direkt vårat yrke en tjänst heller med dessa besparingar och neddragningar. Vem vill utbilda sig till undersköterska när det ser ut som det gör för oss?

Att köpa bankhuset handlar ju om att långsiktigt skapa en bra och modern arbetsmiljö för hemtjänsten, hemsjukvården och för särskilt boende. Det krävs bra trafik och parkeringslösningar i området och att då äga huset gör att vi kan skapa fler bra saker samtidigt.
I övrigt vill jag hänvisa till Socialnämnden som har helheten när det gäller bedömningar.
Men köpet av Bankhuset har inget att göra med den budgetanpassning jag skrev om.

Att ha ekonomin i balans är bra. Dock så måste samma synsätt gälla tex att köpa fastigheter ska ge avkastning, likadant måste det väl vara att ha attraktiva fräscha skolor som gör att folk i ”rätt ålder” flyttar hit med sina barn o bidrar med skatteintäkt. Då krävs det att man satsar utan o hamna i politiska diskussioner om by skolor existens osv.
Det stora problemet med den kommunala budgeten är ju ganska enkel o se även av en som bara har 7,5 HP i sh ekonomi det är ju dyra upphandlingar ex skolbuss, städ, datorer, fastighets ansvariga exempelvis primär o Larssons bygg. Utav alla de där miljonerna som ligger i en budget hur mycket går åt till upphandlingar eller hyra in externa konsulter? Samma problem i alla kommuner i min naiva vision borde Vaggeryds kommun satsa på att bli självgående istället för att betala miljon efter miljon till externa som gärna tar betalt
Mvh

Det vore intressant att få läsa vad det privata näringslivet lägger för krav på effektiviseringar i sina verksamheter, varenda år. Man kan alltid effektivisera, det är tänket som måste vara i alla kommunens verksamheter, hela tiden. För många chefer är inte bra, för lite personal är inte bra, en effektivisering kan ju vara att plocka bort ett chefslager, men kräver då antagligen modet att öka kostnader i ett annat.

Gert. Använd rätt ord för dina beordrade nerskärningar. Du har inte alls tänkt anpassa verksamheten. I så fall skulle du inte beslutat om nerdragningar. Då skulle då höjt skatten eller hellre: Inte röstat på moderaterna för då hade vi sluppet att deras budget gick igenom i Riksdagen. Där försvann många behövliga bidrag till löner för undersköterskor m.fl.

Lämna ett svar till Gert Jonsson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *