Nyheter

Bullerberäkningarna är ett bedrägeri

Nyheter "Vi känner väl det lite som att man inte behöver vara direkt ingenjör för att räkna ut vad som kommer att hända, men vare sig Eolus eller vår egen tillsynsman på Länsstyrelsen verkar förstå skillnaden mellan ursprungsverken och de nya nu beställda verken". Läs Vindkraftspark Boarp Ideella Förenings insändare här

Vi är en förening som bildades 2014 då Eolus AB lanserade sina planer för en vindkraftspark mellan Ekesås och Boarp, föreningen består av 34 stycken markägare/grannar. Vi är inte direkt emot själva vindkraften, en sak som vi också påpekat hela tiden, vi har hela tiden hävdat att det inte är själva vindkraften det är fel på utan det är regelverket bakom som både är delvis gammalt och förlegat, men också väldigt orättvist. 

Mycket av det som styr hur man får bygga och hur man beräknar buller och skuggproblem kommer från regler uppsatta före 2009 då verken var betydligt mindre än idag, ett verk har sedan dess flerdubblat sin höjd och 3-4 dubblat sin kapacitet, men ändå så gäller samma avstånd och beräkningsgrunder som tidigare!

Eolus AB informerade kommunen och Länsstyrelsen i oktober 2012 då de kallat till ett så kallat samråd, i maj 2014 blev vi boende kallade till ett nytt samråd. Efter detta samråd så fick vi boende 30 dagar på oss att reagera, då vi inte visste mycket om vindkraftsverk eller hade en aning om vad som hänt eller vad som skulle hända så bad vi om mer tid. Eolus AB sade blankt nej till vår vädjan.

Strax efter de 30 dagarna gått så lämnade Eolus in sin färdiga ansökan, utan att ha löst transport och vägfrågan ut till verken, utan att ha löst hur strömmen skall ledas ut ur området, men allra värsta var och är, utan att ta någon som helst hänsyn till de värst drabbade fastigheterna. Ingen kontakt med boende förutom markägare.

Man skall också notera att vår egen kommun inte ifrågasatte någonting i ansökan utan ställde sig helt bakom Eolus AB, precis likadant gjorde vår egen tillsynsmyndighet och tillsynsman på Länsstyrelsen i Jönköping tillsammans med samtliga myndigheter. Eolus AB har som sagt inte kontaktat någon av de boende förrän sent 2020, och då på grund av att de blev tvingade, efter hela nio år var inte löst frågan med vilka vägar som skall användas för att få fram verken till dess platser. (Fotnot; den 4 maj i år) hade de fortfarande inte löst vägfrågan och idag fattas det ännu en bit.

De blev nu helt enkelt tvingade att ta en kontakt, en kontakt där de också började prata om ersättning i form av pengar och även nivåer på dessa ersättningar, detta visade sig sedan bara var ett spel för galleriet, Eolus AB hade redan ny ansökan klar för ett nytt samråd!

13 april 2021 har Eolus AB då ansökt om ett ”nytt” samråd, med nya beräkningar på buller och skuggor, och på något vis har de lyckats få till en beräkning som lägger gränsen för 40 Dba nästan precis lika som de från ansökan 2014.

I våra ögon känns det som bedrägeri, men myndighetssnurran har inga synpunkter. I Eolus samrådsunderlag från 2014 och i den rapport som föreningen ursprungligen köpte av Docent Bertil Persson utgår båda beräkningarna från verk med nedanstående beteckning. Siemens SWT-2.3-113-2 300 113,0 (= 2,3 MW effekt ) och (= rotordiameter 113 meter) vilket ger vingarna en svepyta på cirka 1,0 hektar. Bertil Persson skriver redan då i sin rapport att om man skulle ändra till 3,5 MW, vilket anges som ett max för verken i båda samråden, Miljökonsekvensbeskrivningen och i ansökan då stämmer inte de beräkningar som bifogats i samrådsunderlaget. Eolus skriver i sin tur också att en ny bullerberäkning SKALL göras om verkens storlek ändras och ökar i storlek. (se sid 38 i Miljökonsekvensbeskrivningen).

Under 2020 så hittar vi av en händelse en tidningsartikel där Eolus berättar att de aldrig köpt eller installerat så här stora verk, 4 st verk av nedanstående beteckning är beställda och avsedda för vindkraftpark Boarp. Siemens Gamesa 5.8-170 (= 5,8 MW effekt) (= rotordiameter 170 meter ) vilket ger vingarna en svepyta på cirka 2,3 hektar. Dessa verk har väldigt mycket längre blad som ger mer ljud både på grund av bladens längd men främst av en enormt mycket större svepyta (nästan 1,5 hektar mer), och ett källbuller ifrån en maskin på 5,8MW ställt mot 2,3 MW som i grunden påverkar omgivningen mycket mer.

Dessa verk var så nya att det då hösten 2020 ännu inte fanns underlag för vare sig ljud eller skuggberäkningar, så varken Eolus eller vi kunde producera några korrekta beräkningar. Det är därför vi använder vi det största verk vi hittade (4,5 MW) i den ”nya” rapport vi beställde utav Bertil Persson, ett verk på 4,5MW med en rotordiameter på 136 meter, se beteckning nedan. Gamesa G 136- 4 500 (= 4,5 MW effekt ) (= rotordiameter 136 meter) vilket ger vingarna en svepyta på ca 1,45 hektar. Bifogat finner ni också 4 stycken kartor från bullerberäkningarna, både Eolus och Bertil Perssons ursprungliga buller kartor, och bägges nya kartor. Då kan ni också tydligt med egna ögon se varför vi anser Eolus AB beräkningar borde stämplas som bedrägeri.

Det är nog lite rörigt för den oinsatte då nummer på både verk och fastigheter är olika, men det är fastigheterna Mörkhultet och Lilla Lund som ligger mest ”riktigt” illa till.

Gräns 40 db Typ av verk Eolus karta 1, grön linje gräns för 40db SWT-2.3-113-2 300 113,0 BPs karta 1, röd linje gräns för 40db SWT-2.3-113-2 300 113,0 BPs karta 3, röd linje gräns för 40db Siemens Gamesa 5.8-170 Eolus karta 2, grön linje gräns för 40db Siemens Gamesa 5.8-170

Vi känner väl det lite som att man inte behöver vara direkt ingenjör för att räkna ut vad som kommer att hända, men vare sig Eolus eller vår egen tillsynsman på Länsstyrelsen verkar förstå skillnaden mellan ursprungsverken och de nya nu beställda verken. Vad som händer med skuggberäkningen kan man ju bara ana, när rotorns svepyta ökar med + 1,4 hektar. Från 1 hektar till hela 2,4 hektar, en yta som 5 stycken fotbollsplaner

Vi som vanliga enskilda boende har faktiskt ingenstans att vända oss, det finns ingen hjälp att få! Om man köper en bil eller en tvättmaskin som inte motsvarar specifikationen så finns det hjälp för konsumententen. Om grannen vill bygga ett högt och fult staket, eller måla huset skrikigt lila så finns det hjälp och stöd, Om din granne får pengar av ett prospekteringsbolag inom vindbranschen som förstör din livsmiljö totalt och gör det omöjligt att sälja din fastighet, då har du inget stöd, då står du ensam emot en vägg av myndigheter som faktiskt skyddar vindkraftsprospektörerna. Regeringar och myndigheter har byggt upp en ärendesnurra för att rättfärdiga gången vad gäller byggnation av vindkraftverk, ett spel för galleriet så att de till slut får ryggen fri och kan säga till den klagande ”din sak är prövad”.

Precis som konsumentombudsmannen och alla andra ombudsmän vi har i detta land så borde det finnas en neutral enhet som tar emot alla ansökningar, och att denna enhet också utför alla buller och skuggberäkningar enligt samma mall så att allt blir rättvist, som det är nu så kan alla som ha kunskap i programmen vrida och vända på parametrarna så att lämplig Dba nivå ”alltid” kan föras in i ansökningarna.

Nu är det ungefär som att besikta bilen själv, eller som att deklarera utan efterkontroll! Eolus ABs beräkningar visar tydligt att så är fallet, se bifogad karta.

Vindkraftspark Boarp Ideella Förening
Ken Frick, ordförande

Eolus bullerkarta 2014

Bengt Perssons bullerkarta 2014

Eolus bullerkarta 2021

Bengt Perssons bullerkarta 2021

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *