Nyheter

BUN:s utmaning: ”Nedgången blir kämpig”

Nyheter Vid senaste barn- och utbildningsnämndens sammanträde diskuterades effektiviseringarna inom verksamheten och det kan bli ett rektorsområde mindre och en handfull färre förskoleavdelningar… 

Arkivbild från numera nedlagd förskola

Förvaltningen informerade nämnden om kommande prognos inom verksamheten. 

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef, berättar:
– Förskolan behöver anpassa sig utifrån ett lägre barnantal. Vi går från en topp på 1 012 barn ner till 990 och år 2026 kommer det bli 907 barn i förskolan. Vi måste hantera den här nedgången redan nu och den kommer att bli kämpig för oss. 

Marijo Corkovic (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden:
– Redan från förra året och i år har vi minskat med 60 barn i förskolan. Det är viktigt att vi meddelar att vi minskar inte fasta tjänster bland personalen. Anledningen till effektiviseringen är att det föds för få barn. Vi har inte den tillväxt som vi tidigare prognostiserat. 

Per-Erik Lorentzon igen:
– Vi ska tänka att vi gör om del och att perioden är till 2029 då, nuvarande prognos, ser ut att vi är tillbaka på samma volymer som vi tidigare planerat för. Vi försöker se positivt på det här men vi måste börja bromsa redan nu. Vi ser att det blir sex avdelningar färre och ett rektorsområde, inom förskolan, mindre än vad vi har i dag. Vi måste ha ett kassaöverskott under hösten 2024 då resursfördelningen går ner under år 2025. Vår verksamhet baseras på läsår och inte kalenderår. Nämndens stora utmaning är att ta hand om de små kullarna. Under min tid här i Vaggeryds kommun har vi inte upplevt detta scenario då vi har haft en tillväxt sedan närmare åtta år tillbaka, menar Lorentzon. 

Marijo Corkovic (S) nämndordförande konstaterar: ”Året blir tufft, men nästa år blir ännu tuffare. Det är stora utmaningar att effektivisera verksamheten samtidigt som vi ska göra bättre skolresultat”. 

Politiker och förvaltningen drar i bromsen

Anledning till effektiviseringen är ett lägre födelsetal och kraftig minskad tillväxt 2023-2026. Prognosen som förvaltningen tidigare haft visade en jämn uppgång från nu och fram 15 år framåt. Under 2022 vände trenden och från över tusen barn i förskolan och gick drastiskt nedåt och kurvan fortsätter vika fram till 2026, då det förväntas vara 907 barn i förskolan där förväntad prognos var fortsatt över tusen barn. 

Att göra något positivt av detta anses vara att ”nu har vi möjlighet att bygga om” och strategin som politikerna fick ta del av var nybyggnation av större förskolor, bygga ut mindre förskolor till större med tillagningskök, utreda samlokalisering av mindre förskolor till större enheter i tätorterna och renovera och uppgradera äldre skolbyggnader, i såväl landsbygd som tätort till dagens pedagogik- och arbetssätt. Två förskolor som bör byggas fram till år 2029 är Hoks förskola med fyra avdelningar och tillagningskök samt Fritidens förskola med sex avdelningar och ett tillagningskök. 

Från 18 förskolor med 48 avdelningar kan det bli 13 förskolor med 48 avdelningar när vi är tillbaka på samma barnantal 2029. Diskussioner förs angående att Växthusets paviljong avyttras när avtalet löper ut, hyresavtalet för Petersborg avslutas vid årskiftet 24/25, Södra park kan säljas som en bostad eller två, Fågelfors paviljong kan flyttas, avyttras eller använda som buffert och Svenarumsbarnen kan erbjudas plats i Hok. 

För att skapa ekonomiskt utrymme framöver finns huvudaktiviteterna: Anpassa förskoleorganisationen utifrån ett lägre barnantal och optimera kostorganisationen.
Fler åtgärder som nämns är bland annat optimera gymnasieorganisationen, etablera städorganisation i egen regi, upphandling av skolskjutsar, kostnader digitala verktyg, effektivare vuxenutbildning och översyn av stödresurser. 

Taggar

Dela


9 reaktioner på BUN:s utmaning: ”Nedgången blir kämpig”

Ja, man undrar verkligen hur de ska få ihop detta, som alltid är det barnen som kommer i kläm.

Ja man tycker att kommunen skulle förstå hur det är för både pedagoger och barn just nu.
Barngrupperna ser inte ut som dem gjort tidigare och trycket har ökat markant på pedagogerna och också på barnen.
Sänk barnantalet och låt pedagoger och barn få må bra.
Barnantalet per avdelning ska ner och pedagagog antalet ska vara kvar som det är nu.
Tänk på framtiden. Om barn och pedagoger mår bra så blir kvaliten bättre. Tänk på det en gång till 🙂.

Håller helt med Maria!
Kvalitet och god hälsa för både pedagoger och barn.
Fler vuxna och färre barn. Det är framtiden som skapas.
Barn som effektiviseras lär sig att effektivisera, hur känns det sedan när man sitter på ålderdomshemmet och själv blir effektiviserad?
Nej tack. Ge barnen kärlek, omtanke och ro redan från de yngstas ålder så ger det för alla ringar på vattnet resten av livet.

Ska man då ”effektivisera” på egen hand eller kommer man ta hjälp av utomstående aktörer alternativt tillsätta nya tjänster även för detta som bidrar till ytterligare kostnader? Mindre urval på antal förskolor vart man vill placera bland annat.
Barn sitter inte bara fridfullt och väntar, alla har olika behov, en är superledsen och behöver stöd, då går det åt en personal på bara ett barn för den stunden till exempel, resterande barn får bli åt åsidosatt. Är inte imponerad av denna läsning.

Det här luktar bara ren och skär nedskärning, personal i förskola idag som inte räcker till, inte kan utföra sina arbetsuppgifter enligt utbildning på rätt sätt på grund av dålig styrning, planering med personal, täcka upp för varandra, chefer som inte lyssnar på de anställda inom arbetsmiljön, tar inte ansvar så vi sliter ut dem som tar hand om våra barn och jagar bort dem från yrket.

1012-990 = 22 barn fördelat på 18 förskolor = 1,2 per förskola.
1012-907 = 105 fördelat på 18 förskolor = 5,8 barn barn färre per alla förskolor. Kan det verkligen vara sån varning och kalabalik över detta så att drastiska åtgärder behövs? Man har länge pratat om att det ständigt råder brist på förskolelärare, helt plötsligt behövs det inte.
Om det redan nu är för tufft så talar ju allt för att det behövs en lättnad för personalen, men den syns väl inte när ni enbart kollar på siffror, låter precis så en kall och omänsklig arbetsgivare agerar.

Att bara tala om ”för lågt antal födda barn” är nog inte en ensam faktor, vi har mängder med folk som jobbar i vår kommun som hellre bor kvar i Jönköping och andra orter som har barn, kommunen har ett ansvar att skapa en tilltalande kommun som folk vill flytta till om man nu vill sträva efter tillväxt och inkomstkällor, kanske är lättare att skylla det på enbart barnafödandet?

Det låter mer som om detta endast handlar om kassaöverskott än något annat, beklagligt.
Ordet effektivisera används såklart med flit fel i sammanhanget av Marijo, i praktiken innebär det oftast mindre resurser med lika förutsättningar. Väl vart ord som det låter lite bättre än nedskärningar, Socialdemokraterna brukar gapa ganska högt om just nedskärningar när andra gör likadant, en tanke för framtiden nu när M och S styr tillsammans.

Skärs det ner lika mycket på kommunstyrelsen, slöseri på annat onödigt som vi faktiskt klarar oss utan, onödigt höga löner, funktionslösa stödfunktioner, konst, konsulter, förmånliga kontrakt, viss kultur och sådant som faktiskt inte gynnar kärnverksamheterna?
Maxtaxan har höjts, hur motiverar man den sen när det blir färre antal förskolor? Då bör den sänkas.
Man har dessutom ute en tjänst på Vaggeryds kommun där man ska organisera en helt ny organisation inom skollokaler/miljöer med eget städ till förskolor, skolor och personal som ska anställas inom detta vad jag tolkar som inom ramen för barn och utbildningsnämndens räkning, i andra änden finns det resurser samt för renoveringar av befintliga förskolor, märkligt.

Perfekt läge att få mindre och pedagogtätare förskolor! Det kommer på sikt att spara in massa pengar och dessutom ge bättre studieresultat .

Om det nu finns 18 förskoleavdelningar för 1012 barn ger det 56,2 barn per förskoleavdelning. Skulle alla 18 avdelningar finna på 907 barn skulle det ge 50,4 barn per avdelning. För att sedan börja stiga igen. Är det verkligen kostnadseffektivt att stänga igen avdelningar med mera för en kortsiktigt minskning? Skulle man gå ner till 13 avdelningar på 907 barn blir det 69,8 barn per avdelning. Skulle kvarvarande avdelningar klara den ökningen lokalmässigt och skulle den fasta personalen orka med?

Men frimånaden fösvinner ju från och med detta året, så kommunen får ju in en extra månadsavgift för varje förskolebarn. Då gick ju förskolan ändå plus redan förra året. Kanske dags att satsa på lite mindre barngrupper?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *