Nyheter

Byarna blir säkrare

Byarna blir säkrare

Nyheter Nu ska det bli säkrare i byarna runt om i kommunen tack vare projeket Säker By.

I tisdags var det första samlingen och byn i första skedet är Hagafors utanför Svenarum.

Första kvällen var det bland annat första hjälpen. Nästa vecka den 30/11 kör vi brandutbildning även den gången i Kvarnen i Hagafors, berättar Mats Carlsson vid kommunens räddningstjänst.

Fakta om Säker By
Säker By är ett projekt mellan byar långt från räddningstjänsterna i Jönköpings län samt Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsterna i Jönköpings län och Polisen. Brandskyddsföreningen i Jönköpings län är projektledare.

Bakgrund
Många byar i Jönköpings län ligger långt ifrån räddningstjänst, ambulans och polis. Landsbygden är relativt tätbefolkad med sina lokala centra i form av småsamhällen och kyrkbyar. Befolkningen i stan har närmare till ambulanssjukvård och där finns hjärtstartare utplacerade på många offentliga platser.

Genom Säker By vill man öka kunskapen och därmed tryggheten i form av utbildning i brandskydd och sjukvård samt placera en Hjärtstartare lättillgängligt i byar som ligger längst bort från räddningstjänsten.

Polisen vill samverka med information kring Grannsamverkan (brottsförebyggande åtgärder). Man ökar även attraktiviteten att bo på landet genom dessa åtgärder. Försäkringsbolag vill medverka genom att erbjuda brandskyddsutrustning till rabatterat pris.

Brandskyddsutbildning
Det är viktigt att veta hur bränder kan undvikas och hur man ska göra om en brand uppstår. På en brandskyddsutbildning lär man sig bland annat om hur en brand uppstår och vilka risker som finns i hemmiljön. Utöver det får man lära sig hur man varnar andra, räddar nödställda och larmar 112 samt vilken sorts brandskyddsutrustning man bör ha hemma. Man får också öva att släcka en brand med släckare samt släcka brand i kläder.

Första hjälpen och HLR/AED-utbildning
De första minuterna efter en olycka kan vara avgörande för hur stora chanser en skadad har att överleva och hur allvarliga följderna blir. Kunskaper om första hjälpen och HLR, hjärt- och lungräddning, kan rädda liv.

Hjärtstartare
Varje dag drabbas ungefär 27 personer av hjärtstopp i Sverige. En av dem överlever. Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat slutar slå. Oftast sker detta därför att hjärtats normala rytm ersatts av ett elektriskt kaos, hjärtinfarkt är den vanligaste.

En person som drabbas av plötsligt hjärtstopp kollapsar och förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. Om ingen behandling används ökar dödligheten vid hjärtstopp med cirka 10 % per minut.

Vid ett larm om ett misstänkt hjärtstopp så kan SOS-operatören numera tala om för inringaren var närmaste hjärtstartare finns genom www.hjartstartarregistret.nu

Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet och användning av en hjärtstartare är tillsammans med hjärt-lungräddning den viktigaste åtgärden!

Privatbilder

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *