Nyheter

Byarums kyrka återinvigdes

Nyheter Vid en festhögmässa togs Byarums kyrka åter i bruk

Biskop Fredrik Modéus  [1/14]

Körsång  [2/14]

Biskopen nyttjade predikstolen  [3/14]

  [4/14]

Välfylld kyrka vid återinvigningen  [5/14]

  [6/14]

Mera sång och musik  [7/14]

Nils-Erik Lundberg sjöng solo  [8/14]

  [9/14]

Biskopen avslutar högmässan  [10/14]

Här får kyrkorådet tillbaka kyrknyckeln  [11/14]

Kristian Säll skötte tekniken tillsammans med Lars Andersson  [12/14]

Det finns numera också en lekhörna  [13/14]

där biskopen fanns att färglägga samt som klippdocka  [14/14]

Efter att ha varit stängd i elva månader var tiden inne för att åter ta Byarums kyrka i bruk efter restaureringen. Dagen till ära besöktes kyrkan och högmässan av biskop Fredrik Modéus, som också höll predikan.

Dagen inleddes med att man bar in de delar av kyrkans inventarier som man symboliskt tog ut i samband med den sista högmässan innan kyrkan stängdes och blev byggarbetsplats.

Under högmässan, som också innehöll nattvard, var det mycket körsång och musik från orgel, piano och blåsinstrument. Under predikan höll sig biskopen till att prata om mänskligt beteende och poängterade vikten av att vara delaktigt i livets alla skeden för att skapa en bättre värld för dig själv och dina medmänniskor. Hamna inte i klagosoffan och döm din omgivning utan delta aktivt i det dagliga livet.

Efter att högmässan avslutats kunde kyrkorådets ordförande Mats Bergman framföra ett tack till flera av de som varit en förutsättning för att restaureringen skulle kunna genomföras. De som uppmärksammades särskilt var Britt-Marie Börjesgård från länsmuséet, Bernt Sjöland haft hand om byggruppen samt Lars Andersson som haft det löpande dagliga ansvaret för arbetet. Dessutom passade Mats Bergman på att återlämna nyckeln till kyrkporten som togs om hand av församlingsrådets ordförande Håkan Johansson och kyrkoherde Eric Dreier.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *