Nyheter

Bygglov beslutades efter votering

Nyheter Att bygga eller inte på jordbruksmark? Två av miljö- och byggnämndens ledamöter markerade vikten av jordbruksmark

Arkivfoto

Ansökan som inkom i december förra året avslogs. Beslutet överklagades i januari och nämnden återremitterade ärendet till förvaltningen med reviderade situationsplan och infiltrationsanläggning. I augusti inkom vattenprover som tagits från befintlig infiltration där resultatet visade på några förhöjda värden på koliforma bakterier. Värden som uppmätts indikerar i första hand att ytligt vatten påverkar brunnen.

I februari i år inkom Trafikverket med yttrande gällande in- och utfarter till väg 650 där man anser att det är möjligt med två anslutningar.

Byggnaderna ska placeras 50 meter från Vederydssjön och fastigheten omfattas av strandskydd. Några av grannarna tycker inte att åkermark ska tas i anspråk och ville inte att ett positivt förhandsbesked ska lämnas av nämnden.

– Ärendet har varit på vårt bord ett tag och nu beslutade vi att lämna ett positivt besked till sökande. Nämnden voterade i frågan där siffrorna blev fem ja och två nej (reds anm: KD och MP) för att markera att man inte tycker att byggnation ska ske på jordbruksmark, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

– Vi fick ny restriktioner från Länsstyrelsen förra året gällande byggnation på jordbruksmark, kommenterar Thomas Andersson från förvaltningen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *