Nyheter

Bygglov gavs för ”termos” med plats för 8,8 miljoner liter

Nyheter En 50 meter hög ackumulatortank som kommer placeras 140 meter från E4:an, i södra delen av Vaggeryd, har fått bygglov av miljö- och byggnämnden. 

Foto från livestreamkamera under tisdagen

En ansökan om bygglov avseende en ackumulator med en storlek om 15 meter i diameter och 50 meter hög vid nya fjärrvärmeverket i Vaggeryd har fått ett positivt besked. Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden: 

– Nämnden beslutade att ge bygglov. Detaljplanen vann laga kraft här för några veckor sedan. Det här är en jättestor sak egentligen. Man kan likna den som en stor ”termos” som är 50 meter hög. Den ska anläggas intill fjärrvärmeverket för att ta tillvara på spillvärmen från Vaggeryd Cell. Värmen kommer att lagras i ”termosen” och anledningen till att den är så hög är att varmvattnet ska gå med självtryck ner till Skillingaryd. 

Johan Karlsson, byggnadsinspektör, räknar fram att i ”termosen” får det plats 8,8 miljoner liter vatten. 

Skorstenen som är uppförd intill det nya värmeverket i Götafors är 30 meter hög och att ”termosen” då blir 20 meter högre än skorstenen. Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Trafikverket, kommunledningskontoret och grannarna i området hade inga synpunkter på ”termosen” utan miljö- och byggnämnden beslutade att ge bygglov för densamma, trots att en liten avvikelse fanns gentemot den nya detaljplanen som vunnit laga kraft. Intill ”termosen” kommer det också att byggas en servicebyggnad som också var med i bygglovshandlingarna. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *