Nyheter

Bygglov för parkeringsplatser beviljades

Nyheter Fastighetsenheten lämnade in en ansökan om att få bygglov för parkeringsplatser på Berggatan i Skillingaryd

Detaljplanen på fastigheten är fastställd 1965 och anges, där parkeringsplatserna ska anläggas, som allmänt ändamål, vilket betyder att platsen är avsedd för ett gemensamt behov. När kommunen är huvudman för en allmän plats ska användningen alltid anges. En allmän plats, där kommunen är huvudman, kan vara park, gata eller torg. Miljö- och byggnämndens beredning föreslog nämnden att bevilja bygglov för att anlägga parkeringsplatser på Blåsippan 10 under förutsättningar att parkeringsplatserna används av allmänheten och inte reserveras till enskilda. 

Miljö- och byggnämnden gick på beredningens linje och godkände ansökan från Fastighetsenheten. 

Parkeringsplatser kommer anläggas. Arkivbild

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *