Nyheter

Bygglovet för nya grundskolan ströks igen

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde fanns ansökan för byggnation av nya Sörgårdsskolan i Skillingaryd

Arkivfoto: I juli 2019 revs den gamla skolan

– Strider mot detaljplan då byggnaden är placerad på prickmark. Vi strök ärendet från dagens nämndmöte, kommenterar Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

I förvaltningens tjänsteskrivelse noteras att i det redovisade kartunderlaget är skolan placerad på, både så kallad prickmark (reds anm; mark som inte får bebyggas), samt allmän platsmark. Ungefär 110 kvadratmeter av skolan hamnar på allmän platsmark och 180 kvadratmeter på prickmark. Enligt Boverket får ”allmän platsmark inte stängas av för allmänheten och får enbart bebyggas med byggnader som krävs för den allmänna platsens syfte”. I skrivelsen, som ligger till grund för nämndens beslut, är den allmänna platsmarkens syfte park och plantering så bygglov för skola på den tilltänkta platsen kan inte beviljas.

Nu vill nämnden få in en reviderad nybyggnadskarta med byggnaden placerad utanför allmän platsmark samt utanför prickmark för att bygglov ska erhållas.

Gällande detaljplanen, som togs i bruk 1977 anges området som allmänt ändamål och en skola omfattas av bestämmelsen. Men byggnationen får ändå inte placeras på allmän platsmark och prickmark som också anges i detaljplanen.

Ärendet har tidigare strukits tre gånger under hösten från nämndens dagordning och ansökan vänder nu åter till kommunens fastighetsenhet.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Bygglovet för nya grundskolan ströks igen

Det är dags att de ansvariga träder fram och förklarar hur detta är skött. Vad kostar dessa nya projekteringar, nya ritningar och så vidare? Hur har byggentreprenör redan kunnat upphandlas på dessa grunder? Ska den jobba på löpande räkning så kanske det inte ens räcker med 100-procentiga överskridanden av budget den här gången.

Om det nu har varit uppe tre gånger tidigare, hade man inte kunnat uppmärksammat detta redan första gången?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *