Nyheter

Campingen får se över rutinerna

Nyheter Vid ett tillsynsbesök hos Hjortsjöns camping under augusti månad får nu kultur- och fritidsnämnden påpekade på att skapa en underhållsplan för det slitna servicehuset.

Arkivfoto från receptionsdelen av campingen

Det är miljö- och byggnämnden som förra veckan beslutade om att en underhållsplan ska komma in senast sista mars när det gäller rutin för kontroll av legionella och att kunskapen om bakterien bedömdes som bristfällig hos verksamhetsutövaren. Miljö- och byggnämnden meddelade kultur- och fritidsnämnden i november att man senast vid årsskiftet ska inkomma med hur rutinerna ska ske för legionella och samt underhållsplan gällande servicehuset på campingen.

30 januari svarar kultur- och fritidsnämnden men miljö- och byggnämnden anser att skrivelsen ej uppfyller kraven.

– Det finns rutiner för hur provtagning ska ske, bland annat vattentemperaturen, säger Anna Jönsson, chef för miljö och byggförvaltningen.

Vid tillsynsbesöket bedömer miljö- och byggnämnden att ytorna i servicehuset är så nötta och slitna att de inte går att hålla rena, vilket ger grunden till bakterierna.

Senast 31 mars ska kultur- och fritidsnämnden inkomma med underhållsplan som ska innehålla tydligt vilka åtgärder som ska vidtas, när de ska påbörjas och hur de ska säkerhetsställas. Om så inte är är fallet kommer nämnden att förelägga andra nämnden på vite för 25 000 kronor.

Vid samma miljö- och byggsammanträde beviljades ett tidsbegränsat bygglov för det nya servicehuset på campingen.

– Man kan inte få ett bygglov om det inte finns någon detaljplan. Tanken är att det ska finnas en och därför ger vi ett tillfälligt lov på fem år, säger Anna Jönsson chef för miljö- och byggförvaltningen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *