Nyheter

Carina (S) debatterar järnväg

Nyheter Förläng Ostlänken till Jönköping

Östergötland och Jönköpingsregionen är två av landets viktigaste godscentrum. Den nya infrastrukturstrategin pekar på att mer gods ska fraktas på järnväg och med sjöfart. För att det ska kunna förverkligas krävs fler järnvägsspår. När de nya stambanorna för höghastighetståg är klara kommer godstrafiken på tåg att få bättre plats på södra stambanan. Regeringen har fått igenom en historiskt stor satsning på infrastrukturen. Det handlar om 620 miljarder på tolv år, en ökning på över 100 miljarder jämfört med gällande plan.

Sverigeförhandlingen har föreslagit att nästa sträcka som bör byggas på den nya stambanan för höghastighetståg, efter Ostlänken mellan Linköping och Järna och sträckan Göteborg-Borås, är Linköping-Jönköping. Det tycker vi är ett bra förslag och byggstart för sträckan bör rymmas i den Nationella plan som Trafikverket nu arbetar med.

Det finns flera fördelar med att förlänga Ostlänken till Jönköping. På så sätt knyts de tre medelstora städerna Jönköping, Linköping och Norrköping samman och kan tillsammans skapa ett ännu starkare alternativ till storstäderna. Alla tre har redan idag centrala statliga myndigheter och verk och Landsbygdskommitténs förslag om nya omlokaliseringar gör det än viktigare att förbättra kommunikationerna till och från Stockholm.

En väl utbildad arbetskraft är en nyckelfaktor för utveckling i samhället. Med bättre kommunikationer kan samarbetet mellan Linköpings universitet och Jönköpings högskola utvecklas. På sikt betyder snabbtåg till Öresundsregionen bättre kopplingar till universiteten i Lund, Malmö och Köpenhamn. Regionerna Jönköping och Östergötland har också ett gott och nära sjukvårdssamarbete som skulle förenklas med bättre kollektivtrafik.

En stor fråga har varit hur de nya stambanorna ska finansieras. Det handlar om mycket pengar och ska det tas i befintlig budget kommer det dröja innan banorna står klara. Med tanke på ränteläget idag ser vi hellre en finansieringsmodell som bygger på lån. Det kan självklart kombineras med exempelvis satsningar från AP-fonderna som letar långsiktiga investeringar, eller järnvägsobligationer till allmänheten. De riktigt stora fördelarna med höghastighetstågen uppstår när hela det nya stambanesystemet är utbyggt. Då kommer Sverige att få direkta förbindelser med kontinenten när den nya Fehmarn-Bält-förbindelsen till Tyskland nu byggs. Så det är angeläget med en tidplan för hela den fortsatta utbyggnaden.

Nya stambanor är ett samhällsbyggnadsprojekt. I de samhällsekonomiska kalkyler måste även värdet av de nya bostäder som kommer att byggas i samband med stambanorna räknas med. I de kommuner som idag har överenskommelser med Sverigeförhandlingen uppgår antalet nya bostadslägenheter till 110 000. Med den kraftiga befolkningsökning Sverige är inne i utgör dessa ett starkt argument för en offensiv investering i Framtidens järnväg!

Carina Ödebrink (S)
Vice ordförande
Region Jönköpings län

Mats Johansson (S)
Ordförande
Region Östergötland

Carina Ödebrink (S) debatterar höghastighetsjärnväg

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *