Nyheter

Dags för avtal om höghastighetsspåret

Dags för avtal om höghastighetsspåret

Nyheter Nu är det dags för Vaggeryds kommun att fatta beslut om åtagande kring bostadsbyggande i samband med utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen.

På onsdag ligger ärendet på kommunstyrelsens bord. Man skulle kunna säga att Vaggeryds kommun genom ett avtal med Jönköpings kommun åtar sig att bygga 1 500 bostäder fram till år 2035 samt att förskottera sju miljoner kronor.
Det innebär att Vaggeryds kommun i snitt ska bygga 75 bostäder om året vilket är betydligt fler än de 50 nya bostäder per år som finns som mål för kommunen, och som för övrigt sällan uppnåtts.
Frågan om avtalet med Jönköping var uppe vid senaste sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott och blev en av de allra sista frågor som avgående kommunstyrelseordföranden Allan Ragnarsson fick hantera.

– Det är viktigt att ha klart för sig att avtalet mellan Jönköping och staten är bindande medan vårt avtal mer ska ses som en avsiktsförklaring som man aldrig kan kräva oss på, säger Ragnarsson.
Enligt oppositionsrådet Kenth Williamsson vill man också ha ett klargörande om marknadsföringen.
Det politikerna i Vaggeryds kommun vill åstadkomma är garantier för att kommuninvånarna ska få en bekväm anslutning till den nya station för höghastighetsspåret som ska byggas vid Munksjöns sydspets.
Ännu har ingen kommunpolitiker motsatt sig förslaget. Så lär dock komma att ske i Mullsjö.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *