Nyheter

Dålig internkommunikation om storbygge

Nyheter Mejeritomten var ett av ärenden vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Intressenter har hört av sig men informationen om detta har inte nått alla i styrelsen.

Arkivfoto från Mejeritomten

Under senaste sammanträdet informerade Torbjörn Isaksson, fastighetschefen, om planeringen av Mejeritomten. Kommunala bostadsbolaget står i startgroparna för att bygga två hyreshus och ett kommunalt trygghetsboende där underlaget inte är riktigt klart ännu. Nu har det beslutats att kommunstyrelsens arbetsutskott ska ta det slutliga beslutet. Men alla är inte nöjda med hur allt har hanterats.

– Det vi lyfte upp är att kommunstyrelsens arbetsutskott haft möte med en byggherre som har visat intresse för att bygga och sköta fastigheten. Vi ville ha återrapportering, men det har inte gjorts till kommunstyrelsen, menar Kenth Williamsson (S).

– Frågan har aldrig lyfts upp som ett ärende utan det är mer information. Vi behöver en totalentreprenör till trygghetsboendet, svarar Gert Jonsson (M).

– Det stora tycker jag är att det finns intressenter och hur man ser på byggnationen. Nu var det diskussioner om det ska bli samma entreprenör till restaurang eller det ligga utanför i planeringen, vi vill veta hur man ser på hela planeringen, säger Kenth.

– Det här gäller vanlig upphandling samt att vi ska äga och förvalta detta som är en kommunal investering. Förfrågningsunderlag godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott för upphandling av mejeriet och nu är igång i enligt med kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott blir styrgrupp, säger Gert.

– Vi tycker det är viktigt att det finns intresse, men kommunstyrelsen måste få informationen också, då det är viktigt att vi alla får reda på vem som vill investera i kommunen, säger Kenth.

– Själva innehållet i bygget är klart, drivande av fastigheten kan bli en politisk fråga. Restaurangen har ett fullmäktigebeslut och Mejeriet ska bli basen för kostproduktionen i södra delen av kommunen. Vem ska driva restaurangen, ska vi eller någon annan? Fullmäktige har sagt att det kan vara någon annan, avslutar Gert.

Alltså sista ordet är inte sagt än om huruvida restaurangen eller trygghetsboendets planering ser ut. Om Mejeriet blir en valfråga i höst vill duon inte spekulera i och inte heller om bygget blir försenat…

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *