Nyheter

Därför avslår S ändringsansökan

Nyheter Under onsdagen avslog kommunstyrelsen ändringsansökan gällande vindbruksparken i Boarp. Här förklarar S varför.

Arkivbild

Socialdemokraterna är det parti som sannolikt engagerat sig mest i framtagandet av kommunens vindbruksplan. Vi stödde också förslaget när kommunfullmäktige enhälligt ställde sig bakom den. Planen beskriver lämpliga områden för vindkraft, avstånd till bostadsbebyggelse, bullernivåer med mera.

Vindbrukspark Boarps ansökan om ändring av sitt tillstånd för fyra vindkraftverk överensstämmer inte med vindbruksplanen. Den medför också en ökad påverkan på naturmiljön. Ändringsansökan medför bland annat en 3,4 kilometer lång väg genom en 20 meter bred korridor i svårtillgänglig natur med skog och våtmarker. Detta anser vi har en för stor negativ miljöpåverkan. Därför röstade vi för avslag.

Vindkraft är en fossilfri och bra energikälla som inte bidrar till den globala uppvärmningen och som kommer att tillskapa el för många hushåll. Detta är positivt. Däremot passar den inte in överallt då vindbruksparkerna såväl indirekt som direkt kan påverka såväl människa som natur på ett alltför negativt sätt.

När kommunen skulle besluta om vindbruksplanen 2019 så stod inte Femklövern bakom vår skrivning som innebar att påverkan av ljud för boende skulle bli mindre och avstånden till verken öka. De röstade ned oss när ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott. Men i kommunstyrelsen splittrades majoriteten och vi fick igenom vårt förslag.

Ledningen i Femklövern stod på sig in i det längsta för att högre bullervärden skulle tillåtas.

Efter ett långt kommunfullmäktige ajournerades mötet och vi ”förhandlade fram” en skrivning som alla kunde ställa sig bakom. Resultatet innebar att vår restriktivare syn fick gehör.

Detta känns nästan bortglömt i dag – men precis så var det!

Vi socialdemokrater står upp för den antagna vindbruksplanen.

Därför känns det bra att kommunstyrelsens ställningstagande nu grundar sig på vindbruksplanen och att man nu börjat använda den för bedömning av framtida ansökningar.

Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun
Kenth Williamsson, gruppledare oppositionsråd
Kenneth Åberg, ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott

Taggar

Dela


2 reaktioner på Därför avslår S ändringsansökan

Jag kan inte annat än säga tack i dag
Och att vindbruksplanen har betydelse i ett skarpt läge.
Än återstår mycket kamp för oss så vi vilar inte på hanen.
Men just nu känns det positivt
Tack
Lasse Olsson
Ekesås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *