Nyheter

Dauhn (S): ”Att bygga på jordbruksmark eller inte”

Nyheter Vi har ställt tre frågor till de politiska nämndernas ordförande och vice nämndpolitiker. I en artikelserie berättar vi om nämndernas ansvarsområden och arbetet under den pågående mandatperioden. I dag möter vi vice nämndordförande Magnus Dauhn (S)

Det är alltid trevliga miner när pressinfon genomförs efter miljö- och byggnämnden. "Vi bråkar sällan" summerar Peter Sjöberg och Magnus Dauhn som är ordförande och vice ordförande

Många känner kanske till miljö- och byggnämnden som den instans som ansvarar för bygglovsprövningar.

Men nämnden har ett betydligt större verksamhetsområde än så. Kort sagt kan man säga att nämnden ansvarar för kommunens ålägganden som beskrivs i livsmedelslagen, miljöbalken samt plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser kring planläggning av mark och vatten och om byggande. Den syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och hållbar livsmiljö för både dagens människor och för kommande generationer. Miljöbalken i sin tur syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att både nuvarande och kommande generationer har tillgång till en hälsosam och god miljö. Den säger att naturen har ett skyddsvärde och människors rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Nämnden handlägger exempelvis ärenden kring bostadshygien, buller, luftföroreningar, livsmedelshygien och smittskydd. Man svarar för kalkning av försurade vatten och tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Antalet ledamöter i miljö- och byggnämnden är sju. Ordförande är Peter Sjöberg (M) och vice ordförande är Magnus Dauhn (S).

Magnus Dauhn (S)

I dag träffar vi Magnus Dauhn (S) som är vice ordförande i miljö- och byggnämnden. 

Vad har ni som nämnd för ansvarsområde?
– Vi ansvarar dels för miljöärenden som kan vara enskilda avlopp, avfallshantering, delar av industrins miljöhantering, inom- och utomhusmiljö på exempelvis skolor och förskolor, djurhållning, tillsyn i miljöärenden. Livsmedelskontroll på restaurang, livsmedelsaffär, kaféer, skolor, förskolor och äldreboendes restauranger. Hälsoskydd som är tillsyn framför allt inom offentlig milö som skolor och förskolor, men även allmänhet exempelvis badplatser, fåglar och andra djur som kan störa (kommunskyttar). Kalkning av sjöar, vattendrag och vårmark. Remissinstans för andra myndigheter i ovan nämnda ärenden. Byggärenden när det gäller förhandsbesked för byggnation, bygglovsärenden, rivning, kontroll av byggen och tillsyn kopplat till byggärenden, skyltar, ovårdade tomter och hus med mera, berättar Magnus Dauhn (S).  

Vad är den viktigaste arbetsuppgiften inom er nämnd?
– Det är svårt att ranka det som är viktigaste, men naturligtvis viktigt med en bra och säker miljö både för människor, djur och natur. Det är även viktigt att byggnationen i kommunen flyter på och att man kan möta behovet av goda bostäder och ett rikt utbud av byggbara tomter. 

Vilken har varit den svåraste frågan för nämnden den här mandatperioden?
– Den svåraste frågan är nog dels att behålla personal på miljösidan i förvaltningen. Det har varit alltför stor personalomsättning för att arbetet ska flyta på som vi önskar. Enskilda avlopp i sommarstugeområden. Hanteringen av förtätad byggnation på landsbygd och olika intressen som står mot varandra. Och att bygga på jordbruksmark eller inte…., summerar Magnus Dauhn (S) vice ordförande i miljö- och byggnämnden.

Taggar

1 reaktion på Dauhn (S): ”Att bygga på jordbruksmark eller inte”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *