Nyheter

Debatt: Svenarums skola vara eller icke vara

Nyheter Liberalerna debatterar

Då och då uppkommer situationer på våra landsbygdsskolor som är svåra att styra över. Just nu är Svenarums skola uppe för diskussion.

En gång i tiden lade Liberalerna en motion om att göra Hjortsjöskolan till en 4-9-skola och att F-3 skulle vara små enheter så nära barnets bostad som möjligt. Tanken var att detta skulle vara grundidén i vår kommun, med en trygg skolstart på en mindre enhet nära där man bor.

Tanken var att vi skulle rusta upp skolorna och göra dem likvärdiga.

Om alla landsbygdsskolorna var F-3 skulle det underlätta för skolorna att ha tillräckligt med elevunderlag, och eventuellt bli lättare att rekrytera utbildade pedagoger.

Som sagt, underhåll av skolorna har ingen majoritet lyckas speciellt bra med.

På kort tid har vi sett hur situationen i Åker förändras och nu Hok och Svenarum.

Här har föräldrarna två tydliga krav eller alternativ:
1 Mer resurser till skolan.
2 Slå ihop Hok och Svenarum skolor till en.

Vi i Liberalerna tänker att alternativ två, att slå ihop Hok och Svenarums skolor till en, är det mest realistiska i detta läge. Vi ska lyssna på föräldrarna som har kommit med kloka argument och genomförbara alternativ. Vårt förslag är att vi rustar upp skolan i Hok och att det förhoppningsvis blir lättare att rekrytera pedagoger, att det ger ett bättre elevunderlag och förhoppningsvis kommer vi ett steg närmare likvärdighet i kommunens skolor.

Atcha ”Salle” Adinda (L)
Malin Rehnsted (L)
Thore Ohlsson (L)

Taggar

11 reaktioner på Debatt: Svenarums skola vara eller icke vara

Denna femklöverpolitiken har ju missbrukat skollokaler i två mandatperioder så är inte förvånad att man nu ser detta som ett alternativ, men se då till att bygga en riktig skola med ordentlig skolgård. Du Salle har ju suttit i barn- och utbildningsnämnden länge men gör ditt jobb som politiker och prioritera för våra barns framtid nu.

Alla i Svenarum åker inte skolskjuts. I stort sett alla barn går på fritids någon till alla dagar i veckan. Att åka 5 kilometer extra varje lämning/hämtning när man redan bor på landet blir mycket till slut, både i pengar och i tid för både barnen och vuxna. Tror nog att alla vuxna vill att barnen ska få en bra skolgång, men om man slår ihop skolorna och tror att detta ska räcka så tror man fel.

Diskussionen som varit uppe så många gånger tidigare. Bygg nya skolor istället för att rusta upp.
Vi bor i Svenarum och har fått vänja oss med att vårt barn åker skolskjuts till Hok.
Svenarums skola ligger bra till men är alldeles för liten för att den ska funka för många elever.
Hoks skola är i dåligt skick så eleverna har fått vistas i salar som inte haft ventilation.
Därför tycker jag att det är bara till att bygga nytt och ha en skola för barn i klasserna F-6

Det är lätt för en Hokabo att säga ”lägg ner Svenarums Skola” men för en förälder i Svenarum kan de innebära 20 minuter extra vid varje hämtning och lämning på fritids.
Jämför även miljön mellan skolorna. I Svenarum finns pulkabacke med lift, skog inpå knuten och hembygdsgård att leka vid…ja de finns mycket att ta till vara på i Svenarum.
Ska man inte bevara landsbygden? Lägg till pengar och satsa då!

Lägg ner Svenarum, alla åker skolskjuts dit, att åka 5 km till är väl inte hela världen. Bättre med hela och fulla klasser i Hok. Om man inte lägger ner Svenarum så är det likadant att öppna en skola mellan Byarum och Bondstorp.
Bra L!

Vänd på tanken och reflektera en sekund. Kan du tänka dig det omvända? Det är samma rektor för båda skolorna så vi föräldrar såväl ifrån Svenatum som Hok behöver ha en vettig dialog. Jag vill absolut bevara Svenarums skola men det skall finnas en hållbar grund för lärarna att känna sig trygga i att en sådan hållbarhet byggs över tid med bakomliggande kloka och strategiska politiska beslut. Det känns inte helt bra att någon i Hok eller Svenarun sitter och tycker att man skall lägga ner hit och dit.
Men som sagt, man får lägga sina röster rätt i höst.

Till slut måste politiker fatta beslut om en skola ska läggas ner. Det är inte rätt mot elever, vårdnadshavare och personal att skjuta upp och utreda och utreda. Lämna besked!

Ihopslagning i framtiden skulle grunda sig på elevunderlaget. Svenarums skola är åtminstone invändigt i bra mycket trevligare skick än Hoks.
Sittande politiker samt skolledning tror jag driver en linje där man hellre satsar på en F-6 i Hok, vilket det mycket väl kan bli i framtiden. Vi får se vad som händer eller inte händer efter valet.
Först och främst behöver skolledning se till att personalen trivs och stannar över tid.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *