Nyheter

Debatt: Vi har en nära relation med Fortifikationsverket

Nyheter Det är väl alldeles utmärkt att oppositionspolitiker träffar Fortifikationsverket. Men när man glatt refererar till mötet kan man väl vara lite respektfull med sanningen. Läs ledande politiker i majoritetens debattartikel här...

Kenth och Gert svarar i debattartikel gällande oppositionens unika möte under förmiddagen. Bild: David Alin

Vaggeryds kommun har tillsammans med Försvarsmakten en lång historia att sitta vid samma bord och diskutera nutid och framtid. Skedde inget avbrott i samtalen efter 2012.

Ett särskilt skötselråd inrättades för många år sedan där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen, lokal militärledning och Vaggeryds kommun deltar.

Rådet leds av militär chef från Ing 2 och Vaggeryds kommun representeras av två politiker, en från majoriteten och en från oppositionen samt kommunal tjänsteman. Skötselrådet sammanträder två gånger per år.

På skötselrådet har vi från kommunen möjlighet att ”spela in våra frågor” och där bland annat Fortifikationsverket redovisar sina frågor angående Skillingaryds läger och Skillingaryds skjutfält.

Dessa möten i skötselrådet protokollförs och finns tillgängliga för alla om man efterfrågar dem.

Det har också tidigare vid dessa möten lyfts frågor om byggnation runt skjutfältet och bullerzoner men vi har gemensamt konstaterat att problematiken ligger i bullerlagstiftning och dessa frågor rår vi inte på inom skötselrådets mandat.

Vi har väldig god och informativ dialog i skötselrådet och har en mycket nära relation med Fortifikationsverket som är hyresvärd för Försvarsmakten.

Cykelväg mellan Skillingaryd och badplatsen är en sådan påtaglig fråga som bland annat har hanterats i skötselrådet. Hyra av mark vid evenemang och fotbollsträning från SIS är en annan.

När det gäller mark eller fastigheter som kommunen eller andra vill förvärva av Fortifikationsverket stängdes den dörren för många år sedan gällande bland annat Studstorp och Hallafors.

Men det framgår ju av artikel att det finns lokala fastighetsmäklare som mot provision mäklar mark åt andra hållet vilket i sig är klanderfritt men en smula anmärkningsvärt att oppositionens politiker inte reagerar på det.

För det är ju inte så vi har uppfattat kommunens vilja eller folkviljan runt skjutfältet att Fortifikationsverkets markinnehav och därmed Skillingaryds skjutfält ska utökas.

I så fall är ju det nämnda mötet ett ”unikt” frukostmöte i Vaggeryds kommuns historia.

Gert Jonsson (M)
Kenth Williamsson (S)

Taggar

Dela


1 reaktion på Debatt: Vi har en nära relation med Fortifikationsverket

Bästa Gert och Kenth.

Vi har hittat en punkt där vi kan vara helt överens.
Mötets mening kan omöjligt vara mina förväntningar på anstormning av försäljningsuppdrag från markägare kring skjutfältet.

Intellektuellt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *