Nyheter

Debatterade höghastighetstågen

Nyheter Höghastighetsbanan genom orter som Vaggeryd och Värnamo debatterades i dag på Almedalsveckan i Visby.

Hur kan nya stambanor för höghastighetståg säkra en långsiktig tillväxt och utveckling i Sverige? Det var ämnet för ett seminarium i Jönköpings läns smart arena. Erik Bromander (längst till vänster), regional sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet, Region Jönköpings län, var moderator i paneldebatten med Göran Cars, professor KTH, Anders Åkesson, vice ordförande trafikutskottet Riksdagen, Helena Jonsson, landshövding Länsstyrelsen i Jönköpings län, Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun, Marcus Eskdahl (S), regionråd Region Jönköpings län, Per Helgesson, expert höghastighetståg SJ samt Emma Berginger (MP), trafikutskottet Riksdagen. Foto: Kristina Nordh

Representanter från kommunal, regional och nationell nivå möttes för ett panelsamtal.

Vi presenterar ett pressmeddelande från Region Jönköpings län:

Argumenten var många både gällande utmaningar och vinster men en sak var samtliga överens om: Nu är det dags att börja bygga.

Utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg ger förutsättningar för att knyta samman Sveriges tillväxtmarknader med Europa och skapa helt nya möjligheter till arbetsmarknadsförstoring, regional utveckling och bostadsbyggande längs banans sträckning.

På plats på scen fanns Göran Cars, professor KTH; Per Helgesson, expert höghastighetståg SJ; Anders Åkesson, vice ordförande trafikutskottet Riksdagen; Emma Berginger (MP), trafikutskottet Riksdagen; Helena Jonsson, landshövding Länsstyrelsen i Jönköpings län; Marcus Eskdahl (S), regionråd Region Jönköpings län; och Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun. Erik Bromander, chef för Samhällsplanering och infrastruktur på Region Jönköpings län, var moderator för dagen.

• Utbyggnad ger samhällsintäkter
En utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg kan innebära stora samhällsintäkter genom kortade restider, högre kapacitet för godstransporter, vidgade arbetsmarknader och ökat bostadsbyggande i stationsnära lägen.

Under samtalet presenterades forskning och fakta, utveckling av tågresandet över tid och framtida scenarior. Diskussionerna fokuserade bland annat på betydelsen av hur stambanorna byggs och knyter an till orterna längs banan för att investeringen ska kunna ge största möjliga samhällsnytta.

• ”Ett nationellt projekt”
– Detta måste ses som ett nationellt projekt som ger möjligheter för hela Sverige. Människor är mer rörliga idag, vilket gör detta till en demokratifråga men också en tillgänglighetsfråga ur ett hållbarhetsperspektiv. På regional nivå är denna investering i infrastruktur en förutsättning för att stärka kompentensförsörjningen, där vi ha stora behov. Det är samtidigt en utmaning att koppla regional trafik till de tre tänkta stationerna och här måste vi agera tillsammans, sa Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län.

Sofie Sääf, Region Jönköpings län

Taggar

Dela


13 reaktioner på Debatterade höghastighetstågen

Man kan bara instämma i vad Kenneth Doolk och Gunnel Johansson skriver. Dessutom har väl kommunen gått med på att lägga 23 mille på upprustning av den befintliga järnvägen.

I vår kommun lär vi inte ha någon glädje av detta tåg, bara bekymmer med typ på vilken mark , ljud swishet när det susar fram. Något liknande vindkraftljudet men inte samma längd. Våra skattemedel kommer att swisha uppåt troligen, biljetterna också för de som lär åka . Men tid är pengar säges det.

Mycket bryderi bland lokalpolitiker i Vaggeryd, gällande höghastighetståg. Kommer ett sådant tåg någonsin att stanna i Vaggeryd, troligen inte, så varför detta bekymmer på lokal nivå.
Har i och för sig inte något emot höghastighetståg men bygg då på senaste teknik, en järnväg på pelare. Framför allt låt de som har nytta av den också stå för kostnaderna.

Fick höra sant eller fel men lite intressant var det. Jo de tre mest felkalkylerade projekten i världen är en tunnel i Japan som etta. Tvåa kommer operahuset i Sidney och som tre är det tunneln i Båstad . Ska höghastighets-tåg-projektet bli den fjärde för det mesta som politikerna kalkylerar blir betydligt dyrare än vad man tänkt.

Gert,
Det går knappt ett enda tåg på natten.
Borde gå att utnyttja för godstågen.
Då är det problemet löst.

Hur många åkerbruk och gårdar behöver styckas av och förstöras?
Hur mycket miljöförstöring blir det av arbetsmaskiner som ska vara igång i många år.
Om 15 år går linjebussarna på el.

Jag kan inte komma på ett enda argument som talar för en ny bana.
Rusta upp den befintliga.

Nu är du nog ute o cyklar Kenneth. Har för tillfället inte tillgång till tidtabell över tågen mellan Sthlm-
Malmö, men kommer att ta fram den till ett senare
tillfälle.
Visst kommer det att ta en del area när den byggs, men skall vägarna byggas ut kommer detta att bli samma problem, särskilda leder för bussar. Vitsen med en h.hastigh. bana är att man minskar flyget från Sthlm. ( är inte det att skydda miljön?) Inte bara flygresenärerna utan även en stor del av den
trafik som i dag går på landsvägen kommer att gå över till tågen, detta är bekräftat i de länder som Tyskland, Frankrike, m.fl. Med den ökade trafiken på våra vägar ökar också olyckorna som är en stor kostnad som också undviks då det är betydligt säkrare att åka tåg. ( Det går att räkna ut vad trafikolyckorna på vägarna kostat gent mot tåg, (Detta kan också tas upp som ett argument nationalekonomiskt.) Visst det kommer att kosta. men det gjorde Ölandsbron, Öresundsbron, och de skulle aldrig betala sig var sagt, men kontentan blev den omvända. Nu hoppas vi bara att det inte dras ut på tiden, för det är den delen som kostar mest.

I Frankrike och Tyskland bor det 6 respektive 8 gånger mer invånare än i Sverige.
På en yta som är mindre eller lika stor som Sverige.
Jämför inte äpplen och päron.

Är en jätteviktig fråga för vår kommun och vårt län. Problemet idag och framförallt i morgon är kapacitetsbrist. Det är för trångt på nuvarande järnväg södra stambanan, persontågen kör ifatt godstågen som går saktare. Det får heller inte rum mer trafik och man kan heller inte rusta upp järnvägen i och med att det inte finns någon reservkapacitet. Likaså är det med E4 an där är det tillräckligt med trafik idag och den tål heller ingen ökning för gods eller annan transport utan att sänka framkomligheten.

En ny dubbelspårig järnväg tillför lika mycket som 8 motorvägsfiler i kapacitet. Vi pratar om framtid och att det ska fungera 50-100 år framåt.
Och när man ändå bygger ny järnväg eftersom jag tror att ingen vill ha en ny 8 fils motorväg genom vår kommun så bygger man väl den efter senaste teknik höghastighet istället för gammal teknik.

Hoppas att alla förstår att vår kommun och vårt län måste behålla och utveckla vår konkurrenskraft. Vi behöver jobben och vi behöver människorna och vi kan inte drömma oss tillbaka till en värld som inte finns längre.
Det är här avgörande för att vi och våra barn och barnbarn ska en ljus framtid.
Ingen vill utveckla företag, jobb och välfärd på en plats som går bakåt och somnar in.
Om våra förfäder för 100 år sedan var modiga och vågade bygga järnväg för framtida utveckling måste vi våga vara lika modiga idag.

Bra att debatten har kommit upp igen! Den skulle inte tystnat. Det bara förhalar igångsättandet. Det är med detta projekt som alla andra att påbörjande förhalas med stora fördyringar som följd. I Europa har sedan lång tid funnits höghastighetståg av miljöskäl, varför skulle inte vi här uppe bidraga ? Visst kostar det, men att med alla olika medel försöka minska alla utsläpp utan att nå målen när man på ett så pass enkelt sätt få bort flyget från storstadsregionerna. Läser man hur många flygturer som går mellan Sthlm- Halmstad-Ängelholm-Sturup-Köpenhamn-Jönköping-Ronneby dagligen, för att inte tala om resande ner på kontinenten som då har direkttåg hela vägen till Bryssel.
Jag har också en uppfattning att det inte bara är koloxid och andra miljöförstörande ämnen som släpps ut, även flygplansmotorerna med sina nästan tusengradiga avgasutsläpp har en del skuld i uppvärmning av atmosfären.

Kan aldrig vara lönsamt till det pris det kommer att kosta med alla utgifter för denna hbana. Våra tåg nu håller inte tiden pga hundratals orsaker. Dessa orsaker kommer att vara kvar även för höghastighetstågen.

Rusta upp och bygg ut nuvarande nät i stället, så kanske vi slipper en del av lastbilskaravanerna på E4:an.
Lägg mer pengar på underhåll.

Jag håller med Kenneth Doolk i detta. Ett fullständigt galet prestigeprojekt.
Och man talar samtidigt om två olika saker. Dels om utbyggnad av stambanenätet, vilket både behövs och är bra. Men i samma andetag säger man höghastighetståg. Vilket är galet och fullständigt idiotiskt i detta glest befolkade land.
En investering som kostar varje medborgare i detta land ca 50 000 kr per person.
Det vore billigare att bjuda varje resenär som har bråttom till Stockholm på en eltaxi.
I texten står ”det tre tänkta stationerna”
Min fråga är: Vilka är de?
Mitt förslag : satsa på den järnväg som redan finns tex genom att elektrifiera alla järnvägar samt bgg dubbelspår. Sköt underhållet !!!!
Lasse Olsson
Ekesås

Lägg ner projektet.
Tänk på miljön och ekonomin.
Går aldrig få lönsamhet i detta påhitt som gör att det tar en timme mindre mellan Stockholm och Köpenhamn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *