Nyheter

Debatterar Baywa och dess vindkraft

Nyheter C G Gustavsson debatterar det han kallar ”Förolämpande av BayWa om vindkraft väster”.

I det senaste samrådsunderlaget för Vaggeryds Vindbrukspark AB och dess nu tilltänkta 250 meter höga vindkraftverk skriver BayWa på sidan 15, andra stycket att ”För vissa betraktare kan mötet mellan det stora och det befintliga småskaliga upplevas som komplicerat. Medan andra välkomnar kontrasten – det gamla upplevs som så mycket äldre när det ställs mot något modernare. Den skalförskjutningen som helt uppenbart uppstår i de fall verken tornar upp sig i skogen bakom småskaliga byar är en syn man i förekommande fall bör kunna förlika sig med – syftet är ju ändå gott”.

Jag anser att BayWa här går långt över gränsen för vanlig anständighet, när de börjar hänvisa till att de visserligen ödelägger miljön för oss som lever här, men ”syftet är ju ändå gott”. Hur kan man bara komma på idén att hänvisa till någon form av allmän samhällsnytta som ursäkt för att man drar fram med sin miljömassaker? Inte är det empati som driver BayWa – här ute på landet brukar vi kalla det girighet.

Jag tycker också att det tyder på gravt bristande insikt i den här miljöns kvaliteter när man  i nedvärderande ton pratar om ”äldre och småskaligt” för oss som i många fall redan levt med vindkraftverk eller dagligen sett Turning Torso med dess ändå blygsamma 190 meters höjd – och som gjort ett medvetet val att istället bo just här ute i småskaligheten och den avkopplande tystnaden och nattmörkret. Man skall inte, bildligt talat, spotta på folk som sannolikt har både bättre insikt och bättre smak.

C G Gustavsson

Docent, småbrukare och ägare till konsultfirma inom medicin och natur

Taggar

Kommentera artikeln